DYREASSISTERTE INTERVENSJONER MED KATT

Nå arrangerer vi kurs for de som vil jobbe som besøksvenn med katt!

Den gode effekten dyr kan ha på mennesker blir stadig bedre dokumentert. Mange har tidligere erfaringer med katt, og savner omgang med dyr og da særlig katt ved institusjonalisering eller endret/vanskelig livssituasjon. Besøksvenn med katt kan bidra til reminisens, mulighet for ro og berøring, økt konversasjon med mer. Vi setter opp nytt kurs igjen dersom det er interesse. Vennligst meld din interesse ved å trykke på linken under.

EGENHETSVURDERING

Før kurset skal katten din gjennom en egnethetsvurdering som vi arrangerer.

I tillegg til deg og katten din er det alltid to evaluatører til stedet på testen. Den ene er ofte den som vil være instruktør på kurset og den andre er en etolog (fagutdannet på dyreatferd).

En slik vurdering kan være nyttig enten du skal være aktiv innen Dyrebar Omsorg eller ikke. Dersom du ønsker å kun gjennomføre egnethetsvurderingen uten at du har meldt deg på kurs, koster det 1500,-.

KURS

Forelesere: Professor Bjarne O. Braastad, Dr. Christine Olsen og Line Sandstedt

Tema vil være: Positive effekter av omgang med katt; Kattens atferdsutvikling; Kattens språk og kommunikasjon katt/menneske; Kattens sosialatferd og forhold til mennesket; Stell og pleie av katt; Aktivisering og kattens ernæringsbehov; Stressbiologi; Forebyggelse av atferds- og velferdsproblemer; Katt i dyreassisterte intervensjoner; Risikohåndtering; Veiledningspedagogikk; Design og dokumentasjon av DAI.

Anbefalt litteratur på kurset blir boka: "Katten Atferd og Velferd" av Braastad, Bjarne O. ISBN: 9788241908644 Det anbefales trening og «besøk» på institusjon eller hos andre potensielle brukere.

SERTIFISERING

Ved å ta vår sertifisering innen Dyrebar Omsorg vil du få tilgang til diverse produkter og Dyrebar Omsorg-konseptet.

Dyrebar Omsorg har en egen database med ekvipasjer og et godt oppfølgingssystem. Vi vil kunne hjelpe deg ut i aktivitet tilpasset for deg og din katt. Du vil også få mulighet til å bestille veiledning og oppfølging etter kurset.

PRETEST

500Kroner

  • Test av kattens egnethet til tjenesten
Vis interesse

KURS

3000Kroner

  • Kurset går over 1 helg
Vis interesse

Sertifisering

500Kroner

  • Sertifisering
Vis intreesse

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no