Direkte til institusjoner

Alle typer institusjoner kan bestille tiltak med dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk, eller dyreassistert aktivitet. Det inngås en kontrakt, og vi vil gjennom samtaler med oppdragsgiver og bruker foreta en kartlegging for best mulig tilpasning av tiltaket.

Vi legger stor vekt på grundig informasjon om hva vi kan tilby, og ønsker tett samarbeid både i forkant og underveis i intervensjonen og i evalueringsfasen.

Dyrebar omsorg kan tilby tre ulike typer team. Alle våre team er kvalitetssikret og har gjennomgått en grundig sertifisering. Les mer om dette (her, link til kurssiden). Vi har ekvipasjer rundt i store deler av Norge. Ta gjerne kontakt med oss.

Terapihund-team

Terapihunder jobber på forskjellige arenaer med behandling, rehabilitering eller forebyggende tiltak. Et eksempel er psykiatri hvor miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, psykologer eller psykiatere implementerer hunden i behandlingen. En annen arena er fysioterapeuter eller ergoterapeuter som tar i bruk øvelser pasientene kan gjøre sammen med hunden for å for eksempel trene opp spesifikke fysiske ferdigheter.

Pris: fås på forespørsel

Informasjon om terapihund: https://www.youtube.com/watch?v=rvZycnwPmWk&t=7s

Skolehund-team:

Skolehunder har sitt virke i skoleverket. De kan jobbe både i barne-, ungdoms- og videregående skole. Hunden implementeres som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- eller spesifikke lærevansker, sosio-emosjonelle utfordringer eller sansemotorisk trening. I USA har det over flere år vært vanlig med READ-DOGS. Dette er hunder som hjelper barn til å bli bedre lesere. Dette er også noe som etter hvert har blitt mer vanlig også i Norge. En hund i klasserommet kan for eksempel også hjelpe barn med motorisk uro til å finne roen, barn som har mye angst kan få redusert angsten og gjennom dette bli tryggere og mer mottakelig for læring. Hundene kan implementeres både i vanlig undervisning og de kan settes inn i spesialpedagogiske tiltak.

Våre skolehund-team kan jobbe med enkeltbarn eller de kan jobbe med hele klasser. I tillegg til faglige utfordringer kan de også jobbe med klassemiljøet. De kan hjelpe til å forbedre miljøet ute i friminutter og de kan jobbe med sosio-emosjonelle vansker hos enkeltelever. Vi ser at hunder er en stor motivasjonsfaktor for mange barn og dette kan benyttes til mange ulike formål i barnas skolehverdag. Hundenes ubetingede kjærlighet og tilstedeværelse i nuet er for mange barn nøkkelen til suksess på mange fronter inne pedagogisk virksomhet.

Om du/dere har noen spørsmål om dette og ønsker å diskutere tiltak med oss er det bare å ta kontakt (kontakt Information finner de/dere nederst på denne siden)

Pris: fås på forespørsel

Informasjon om skolehunder:

1. Dyrevenn NRK: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/614603/

2. NRK Puls: https://www.nrk.no/livsstil/hunder-laerer-barn-a-lese-1.11396010

Kvalitetssikring

Våre skole- og terapihund-team er de eneste i Norge med universitetsutdannelse i faget. I tillegg til eventuell profesjon har hundeførerne 15 studiepoeng i Dyreassisterte intervensjoner. Først har de gjennomført og bestått «Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner» (5 stp.), og deretter har de gjennomført og bestått «Dyreassisterte intervensjoner med hund» (10 stp.). Samlingene inneholder både teori og praktisk trening. Hundene har gjennomgått evaluering av egnethet og de har sammen med føreren også gjennomgått en praktisk prøve.

Besøksvenn-team

I Norge er det mest vanlig med besøksvenn-team på sykehjem, det er hyggelig og kontaktskapende for mange eldre mennesker å ha slike tilbud. I tillegg til eldre er det mange andre grupper som kan ha stor nytte av besøksvenn-tjeneste med hund. Vi kan for eksempel besøke fengsler, skoler og barnehager. Hjemmeboende enslige uten nettverk er også en gruppe som kan ha stort utbytte av en frivillig besøksvenn-ekvipasje. Barn som ikke har venner og som sliter sosialt vil også kunne dra nytte av samhandling medhund. Det finnes utallige muligheter og situasjoner hvor besøkshund-team kan utgjøre en stor forskjell i noens liv. Besøkshundtjenesten tilbys både til enkeltpersoner og til grupper.

Pris: Fås på forespørsel

En liten video av en besøkshund på sykehjem: https://www.youtube.com/watch?v=k_nuOrbsOf8

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no