Direkte til klient

Trenger du eller en av dine pårørende ekstra støtte i hverdagen?

Da kan du bestille en privat konsultasjon. Et godkjent hunde-team fra Dyrebar Omsorg kommer hjem til deg, og gjennomfører en dyreassistert intervensjon.

Når du bestiller, kartlegger vi gjennom en oppstarts-samtale formålet med intervensjonen slik at vi kan tilpasse sesjonen best mulig.

Dyrebar Omsorg tilbyr besøk fra tre ulike typer team. Alle våre team er kvalitetssikret og har gjennomgått en grundig sertifisering. Les mer om dette her

Vi har flotte ekvipasjer rundt i store deler av Norge. Ta gjerne kontakt med oss!

Terapihund-team

Terapihund-teamene våre kan hjelpe til på ulike arenaer. Vi jobber tverrfaglig og blir gjerne en del av en samarbeidsgruppe. Dersom det er ønskelig kan vi lede arbeidet med å samle deler av det profesjonelle nettverket omkring den som har et hjelpebehov. Terapihund-team er med for å finne gode løsninger på utfordringer med fysisk og psykisk helse og kan implementeres i mange ulike former for behandling, rehabilitering eller forebyggende tiltak.

Terapihund-teamene hjelper klienter til å sette spesifikke mål, arbeider mot målene og evaluerer tiltaket i etterkant for å vurdere måloppnåelse.

Teamene kan for eksempel hjelpe bruker med å bli mer fysisk aktiv, jobbe med spesifikke fysiske utfordringer som finmotorikk, balansetrening med mer. Angst og depresjon forringer hverdagen til mange mennesker og noen av våre team har stor faglig tyngde på denne brukergruppen. Vi har også egne team som spesialiserer seg på arbeid med barn og ungdom med sammensatte utfordringer. Vil du vite mer om hva vi tilbyr er det bare å ta kontakt (kontakt informasjon finner du nederst på siden).

Terapihund-teamet kan komme hjem til deg eller de kan møte deg på AntrozoologiSenteret.

Pris: Fås på forespørsel

Skolehund-team

Skolehund-teamene jobber på ulike arenaer i skoleverket. Vi jobber både i barne-, ungdoms- og videregående skole. Vi kan jobbe spesialpedagogisk eller allmennpedagogisk.

Våre skolehund-team kan implementere hunden som motivasjons- og/eller mestringsressurs for enkelte skolebarn. Vi kan for eksempel jobbe med skolevegring og med andre sosioemosjonelle vansker. Skolehund-teamene kan også jobbe med sansemotorisk trening. I tillegg kan vi hjelpe til med mer spesifikke faglige utfordringer. I USA har det over flere år vært vanlig med READ-DOGS. Dette er hunder som hjelper barn til å bli bedre lesere. Dette er noe som etter hvert har blitt mer vanlig også i Norge. En hund i klasserommet kan for eksempel også hjelpe barn med motorisk uro i kroppen til å finne roen, barn som har mye angst kan få redusert angsten og gjennom dette bli tryggere og mer mottakelig for læring. Vi kan også hjelpe til med lekselesing. AntrozoologiSenteret tar gjerne kontakt med skolen slik at intervensjonen blir implementert i resten av i barnas skolehverdag.

Skolehund-teamene hjelper deg og barnet ditt til å sette spesifikke mål, bidra til å nå de ulike målene og evaluere tiltaket i etterkant.

Skolehund-teamet kan komme hjem til deg eller de kan møte deg og barnet ditt på AntrozoologiSenteret.

Kvalitetssikring

Våre skole- og terapihund-team er de eneste i Norge med universitetsutdannelse i faget. I tillegg til eventuell profesjon har hundeførerne 15 studiepoeng i Dyreassisterte intervensjoner. Først har de gjennomført og bestått «Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner» (5 stp.), og deretter har de gjennomført og bestått «Dyreassisterte intervensjoner med hund» (10 stp.). Samlingene inneholder både teori og praktisk trening. Hundene har gjennomgått evaluering av egnethet og de har sammen med føreren også gjennomgått en praktisk prøve.

Pris: Fås på forespørsel

Besøksvenn-team

I Norge er det mest vanlig med besøksvennteam på sykehjem og noen ganger hos hjemmeboende. Det er hyggelig og trivelig for de eldre å ha slike tilbud. I tillegg til eldre er det mange andre grupper som kunne hatt stor nytte av besøksvenn-tjeneste med hund. Ensomhet er forbundet med økt dødelighet. Våre besøksvenn-team kan komme på besøk til deg eller noen av dine pårørende. Barn som ikke har venner og som sliter sosialt vil også kunne ha nytte av besøksvenn-team. Det er mange både barn, voksne og eldre som trenger å kunne gi omsorg til noen. Nærhet og varme fra et levende vesen som elsker akkurat deg ubetinget, er et behov som mange ikke får dekket i hverdagen. Det finnes utallige muligheter og situasjoner hvor besøkshund-team kan utgjøre en stor forskjell i noens liv. Besøkshundtjenesten tilbys både til enkeltpersoner og til grupper.

Denne type intervensjoner er basert på frivillighet og det er ikke krav til formell utdanning hos hundefører.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no