Populærvitenskapelige artikler

blog-bland-diet

Også folk med syke hunder og katter opplever omsorgsbelastning.

Av Emma Mary Garlant

Omsorgsbelastning er betegnelsen på den belastningen en person kan oppleve av å ha omsorg for noen som er alvorlig syke. Fenomenet er mye forsket på når det gjelder mennesker som tar vare på sine alvorlig syke ektefeller eller barn, men kan også de med syke hunder og katter oppleve omsorgsbelasting?

cat-1090145_1920

Katt i dyreassisterte intervensjoner.

Av Emma Mary Garlant

At katter kan gi mennesker en følelse av velvære og virke stressreduserende, er godt kjent. Men kattens positive effekter strekker seg lengere enn å virke avslappende. I en oversiktsartikkel som ble publisert i august i år, konkluderer forskerne at katteassisterte intervensjoner kan være en hjelp for mange mennesker i en rekke forskjellige terapisituasjoner, slik som pasienter på sykehjem, behandlingsinstitusjoner og på sykehus, innsatte i fengsler og barn på skoler og i barnehager.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no