Våre brosjyrer

«Tiltak med hund på institusjon»
For å tydeliggjøre behovet for kompetanse blant tilbydere av dyreassisterte intervensjoner, finansierte Helsedirektoratet en veiledningsbrosjyre «Tiltak med hund på institusjon». Brosjyren er ment som en veiledning til de som ønsker å ha hund på sin institusjon, enten som fastboende, som besøkshund eller å benytte den i dyreassistert terapi. Den ønsker å veilede i hvordan man bør gå frem før man anskaffer en hund, og hva man bør tenke over og ta hensyn til.
Last ned brosjyren ved å trykke på bildet (pdf):
«Hva er en besøkshund?»
Her vil du finne informasjon om hva et besøkshund-team er og hva de de kan bidra med. Du kan også lese om og hva som kreves for å kunne jobbe innenfor fagfeltet dyreassisterte intervensjoner.
Last ned brosjyren her (pdf):
«Hva er en terapi- og skolehund?»
Her vil du finne informasjon om hva et skolehund-team og hva et terapihund-team gjør. Hva de kan bidra med og hva som kreves for å kunne jobbe som dette innen fagfeltet dyreassisterte intervensjoner.
Last ned brosjyren her (pdf):
«Egnethetsvurdering for hund som skal brukes i dyreassisterte intervensjoner»
Her vil du finne informasjon om hva som kreves av en hund for å kunne jobbe med dyreassisterte intervensjoner (DAI).
Last ned brosjyren her (pdf):

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no