Vil du lære mer?

Besøksvenn med hund

AntrozoologiSenteret utviklet i 2010 det første kurset for frivillige besøksvenner med hund. Her kan du lese mer om dette kurstilbudet.

+

Terapi-/skolehund

Landets eneste universitetskurs i dyreassisterte intervensjoner. Her kan du lese mer om hvordan du utdanner deg og din hund til å kunne jobbe med terapi-/skolehund. Selve kurset arrangeres av Senter for etter- og videreutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (www.nmbu.no/sevu).

+

Egnethetsvudering

Alle hunder som skal gå kurs i dyreassisterte intervensjoner hos oss må gjennomføre, og bli betraktet som egnet, gjennom en egnethets- vurdering. Her kan du lese mer om dette.

+

Sertifisering

Etter gjennomført kurs, kan du og din hund gå opp til praktisk prøve for å bli sertifisert. Les mer om fordelene med sertifisering her.

+

Kommende kurs

DYREASSISTERTE INTERVENSJONER MED HUND

16.-18. oktober 2017 på Østlandet

INTRODUKSJONSKURS

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg 23. - 25. oktober 2017 på Østlandet

BESØKSVENN MED KATT

25.-26. november på Ås

PRAKTISK KURS

Praktisk kurs i dyreassisterte intervensjoner på dagtid

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no