Minimumskrav

Her kan du lese om minimumskrav for sertifisering.

Hund

 • Egnethetsvurdering.
  • Hundens mentalitet og egnethet skal vurderes av en etolog med god kunnskap om DAI.
  • Hunden må minimum være ferdig med sin psykiske og fysiske kjønnsmodning før de gjennomfører egnethetstest.
  • Dette varierer fra rase til rase og mellom individer, men små hunder kan som regel testes etter 18 måneder, og større hunder etter 24 måneder.
 • Kurs/utdanning.
  • Hund og fører må gjennomføre kurs med minimum 80% oppmøte.
 • Hunden må ha grunnleggede hverdagslydighet på plass og må kunne holdes under kontroll til enhver tid.
 • Praktisk prøve.
  • Hund og fører må bestå en praktisk prøve før de kan begynne å jobbe som besøks-, terapi- eller skolehund.

Katt

 • Egnethetsvurdering.
  • Kattens mentalitet og egnethet skal vurderes av en etolog med god kunnskap om DAI.
  • Katten må minimum være ferdig med sin psykiske og fysiske kjønnsmodning før de gjennomfører egnethetstest.
  • Dette varierer fra rase til rase og mellom individer, men katten kan som regel testes etter 18 måneder.
 • Kurs/utdanning.
  • Fører må gjennomføre kurs med minimum 80% oppmøte.
 • Katten må være trygg, sosial og forutsigbar.
 • Praktisk prøve.
  • Katt og fører må bestå en praktisk prøve før de kan begynne å jobbe som besøkskatt.

Gårdsdyr

Kurs og sertifisering for gårdsdyr i DAI blir arrangert første gang våren 2018. Nærmere informasjon kommer!

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no