om oss

Dyrebar Omsorg utdanner, kvalitetssikrer, følger opp og formidler tiltak med dyr slik at flest mulig brukere i alle aldre kan nyttiggjøre seg av de positive effektene omgang med dyr kan ha.

Konseptet Dyrebar Omsorg ligger inn under AntrozoologiSenteret, og baserer sine tjenester på intern og internasjonal forskning om dyrs effekt på menneskets helse, og vi har lang praktisk erfaring (siden 2004).

AntrozoologiSenteret har i mange år tilrettelagt og gjennomført kurs sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennom Senter for etter- og videreutdanning, og for Norsk Kennel Klub, Sanitetskvinnene og Røde Kors. Vi holder kurs for frivillige over hele landet. AntrozoologiSenteret har også gjennomført flere forskningsprosjekter innen dyreassisterte intervensjoner.

For å tydeliggjøre behovet for kompetanse blant tilbydere av dyreassisterte intervensjoner, finansierte Helsedirektoratet en veiledningsbrosjyre «Tiltak med hund på institusjon». Så langt er det kun Dyrebar Omsorg ved AntrozoologiSenteret, som følger de anbefalingene som ligger til grunn i denne veiledningen. Les mer her

Møt oss

Line Sandstedt, daglig leder:

Line har sin utdannelse fra NMBU (NLH), hun har etter dette tatt etter- og videreutdanning i pedagogikk (PPU, SpesPed og veiledning). Hun har jobbet i ulike internasjonale prosjekter innen temaet dyreassistertre intervensjoner. Line har vært instruktør siden 1990 og har holdt ulike typer hundekurs i inn og utland. Hun har også konkurrert i ulike hundesporter gjennom mange år. Sammen med Christine Olsen har hun vært med på å utvikle samtlige kurs vi tilbyr. Line tester hunder og holder kurs på alle nivåer innen Dyrebar Omsorg.

Christine Olsen, forskningsansvarlig:

Christine har også sin utdannelse fra NMBU. Hun har en mastergrad i etologi, med rehabilitering som spesialemne. Hun har deretter tatt etter- og videreutdanning innen veiledningspedagogikk, og doktorgrad i folkehelsevitenskap. Christine har vært instruktør siden 1995, og forsker nå på utvikling og gjennomføring av mentaltest for Politihøgskolens tjenestehunder. Hun holder foredrag om hund og dyreassisterte intervensjoner i inn- og utland, og tester hunder for dyreassisterte intervensjoner.

Mari-Louise Asp, kursholder:

Mari-Louise er barnevernpedagog med videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner, prosjektledelse og hesteassistert coaching. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge i skole, fosterhjemstjeneste og miljøterapeutisk arbeid i Bufetat. Hun har også jobbet med dyreassisterte intervensjoner i undervisning og tilrettelagte tiltak for mennesker med spesielle behov på en Inn-på-tunet gård. Mari-Louise har fungert som hundeinstruktør siden 2000.

Borghild Njærheim Barstad, egnethetstester:

Borghild er utdannet etolog ved NMBU, hvor hun skrev masteroppgave i 2014 på prosjektet "Dyrebar Omsorg" med tittelen "Evaluation of animal welfare in dogs working with animal assisted interventions for elderly people with dementia". Borghild var praktikant ved AntrozoologiSenteret fra 2012 til 2014.

Marianne Osmundsen Bø, egnethetstester

Marianne er utdannet etolog ved NMBU. Hun skrev masteroppgave på stabilitet i atferd hos hund fra 3-6 mnd alder. Hun har tidligere vært hundefører ved Forsvarets hundeskole, og jobber i dag som rådgiver i Rogaland Bondelag. Marianne er medlem i dyrevernsnemnda for Mattilsynet, og sitter i LP-utvalget i Sør-Rogaland Brukshundklubb. Marianne jobbet ved AntrozoologiSenteret fra 2007 til 2009.

Petrine Austvik Gullesen, kursholder og egnethetstester

Petrine er utdannet etolog ved NMBU. Hun skrev bachelor om et assistansehund-prosjekt i regi av AntrozoologiSenteret, og masteroppgave om korrelasjon mellom morfologi (utseende) og atferd hos ridehester. Videre har hun tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og jobber nå som lærer i skolen, med ulike prosjekter innen DAI med barn og ungdom, og arbeid med kvalitetssikring av DAI. Petrine ble praktikant ved AntrozoologiSenteret i 2010 og har vært en del av teamet siden da.

Charlotte S. Mikkelsen, egnethetstester

Charlotte er utdannet etolog fra NMBU (UMB) i 2010, hvor hun skrev master i etologi, med tittelen «Stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alder» . Charlotte var praktikant på AntrozoologiSenteret fra 2008 til 2011, hvor hun også jobbet som instruktør på hundekurs, og foredragsholder på ulike tema om hund og katt.

Grete Moene, kursholder:

Grete er opprinnelig utdannet dansepedagog i England og markedsøkonom. Hun har drevet ballettskole i Oslo og jobbet med markedsføring av teater/dans i 22 år. Grete er hundeinstruktør og har videreutdanningskurs i atferd og dyreassisterte intervensjoner fra NMBU. Hun har godkjent hund i Dyrebar Omsorg og er besøksvenn med hund på sykehjem i Oslo. Grete deltok i Erasmus + prosjektet i Polen i 2016, og underviser besøkshundkurs for AZS over hele landet.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no