Konferanser vi har presentert på

2017 – “Skolehund” Presentasjon på Skandinaviske skolemessen, Oslo

2017 – “Animal assisted intervention as health promotion for persons with dementia” Presentasjon på Nordic research conference in Green Care and Nature-based interventions, Kristiansand

2017 – “Dyrs påvirkning på barns atferd” Presentasjon på nasjonal konferanse for Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, Trondheim

2017 – “Cognitive level affects interactions and effects in AAI” Presentation at the International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria

2017 – “Cognitive level affects interactions and effects in AAI” Presentation at the Sigmund Freud University, Vienna, Austria

2016 – “Animal-assisted activity as a non-pharmacological intervention to treat depression and agitation, and improve quality of life in patients with dementia” Presentation at the International Society of Anthrozoology, Barcelona, Spain

2015 – “Animal-assisted interventions for elderly persons with dementia” Presentation for the Family Dog Project, Budapest, Hungary

2013 – Patients and therapists view on animal-assisted therapy as supplement to ordinary therapy at a physical rehabilitation center Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations konferanse, Chicago

2013 – Dyreassisterte intervensjoner Presentasjon på Dagskonferanse i Folkehelse på Universitetet i Agder

2013 – Guidlines for Dog-assisted interventions Presentasjon på ISAZ-konferanse, Cambridge

2012 – Tiltak med hund på institusjon Veiledningsbrosjyre finansiert av Helsedirektoratet, publikasjonsnummer: IS-0331

2011 – Psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi I: Borge, Martinsen og Moe, Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0953-8

2011 – AAT with Stroke Patients Presentasjon på Europeisk konferanse, i Italia

2010 – Dyreassisterte intervensjoner og utdanning Presentasjon på Hund og Samfunn, Norge

2010 – Bruk av dyreassistert terapi i rehabilitering av ungdom og unge voksne Presentasjon for Forskningsforum 2010, Oslo

2010 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Sverige

2010 – The dogs behaviour in AAT Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Sverige

2009 – Human Animal Interactions, USA

2009 – International Society for Anthrozooligy, USA

2009 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Nordic ISAE, Danmark

2009 – Reading Education Assistance Dog (READ) at primary School Presentasjon på Nordic ISAE, Danmark

2008 – Bruk av dyr i helsefaglig sammenheng Presentasjon på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, Norge

2008 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Tier Als Therapie, Østerrike

2008 – Canine Science Forum, Ungarn

2007 – International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Japan

2007 – Dyreassistert terapi Presentasjon på Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr, Norge

2007 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Nordic Stroke, Danmark

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no