Praktisk erfaring

Siden 2007 har senteret hatt tilbud om ulike former for arbeidstrening og utplassering (12 stk.), ulike tiltak i samarbeid med skolene- både som alternativ og ordinær læringsarena (6 stk.). Videre har senteret vært utplasseringssenter for elever fra videregående opplæring (rundt 15 stk.), høyskoler og universitet (ca. 30 stk.), besøksarena for skoler, barnehager og foreninger, samt avlastning for barnevernet (4 stk.). Både daglig leder, styreleder og innleid personale besitter nødvendig kompetanse innen sine veiledningsområder, noe som er særlig viktig i forhold til de som trenger tilbudet mest -de som er lengst unna å gjennomføre vanlig skolegang og å delta i arbeidslivet på lik linje med andre. Gjennom kurs og utdanning har senteret utdannet til sammen over 1000 personer innen dyreassisterte intervensjoner. Mange av disse arbeider aktivt frivillig med hunden sin i ulike tiltak, og bidrar således til at mennesker over hele Norge som har behov for ekstra støtte i form av besøk eller terapi får nyttiggjøre seg av de gode og unike effektene dyreassisterte intervensjoner kan ha.

Opp igjennom årene har vi jobbet med alle aldersgrupper, og mange ulike brukertyper; barn, unge, voksne, eldre, psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, psykiatri, rus, rehabilitering, forebygging, spesialpedagogikk, ordinært skolevesen, NAV, ulike diagnoser med mer.

Under følger rapport fra noen av tiltakene vi har jobbet med.

Erasmus

European standards therapy dog training

AntrozoologiSenteret har de siste årene vært involvert i flere internasjonale prosjekter, deriblant Erasmus + prosjektet “European standards therapy dog training”. Kort fortalt er dette ett samarbeid mellom Norge, Østerrike, Tyskland og Polen om å utarbeide retningslinjer for hvordan trene hunder i dyreassisterte intervensjoner. Disse retningslinjene ble utgitt i bokform, kurs, samt et webinar.

Turmedhund 033

"Tur med hund gjør godt i grunn"

Prosjektet “Tur med hund gjør godt i grunn” var et tiltaksprosjekt sammen med Rådet for psykisk helse, hvor ensomme eller personer med psykiske lidelser møttes for å gå tur med sertifiserte hunder og en prosjektkoordinator fra AntrozoologiSenteret. Prosjektet fikk støtte fra Extrastiftelsen.

Assistansehund

Assistansehund

Assistansehund var et prosjekt i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, hvor medlemmer av FFO fikk hjelp til å trene opp sin egen hund til assistanse i hverdagen. Prosjektet fikk støtte fra Extrastiftelsen.

Skolehund 5

Skolehund

AntrozoologiSenteret var de første til å introdusere skolehund i Norge, og har siden 2006 utdannet flere ekvipasjer. Mest kjent er kanskje Anne Grethe Låhne ved Midtbygda skole i Røyken, og Mona Herjuaune på Haugjordet ungdomsskole i Ski. Nå har Extrastiftelsen bevilget 765.000,- til et nytt prosjekt hvor virkningen av skolehund skal kartlegges. Prosjektet er et samarbeid mellom Dysleksi Norge og AntrozoologiSenteret.

Krisesenter2

Krisesenter

I flere år har vi hatt dyreassisterte intervensjoner for barn som bor på krisesenter. Prosjektet har fått støtte fra Sanitetskvinnene.

Lucy

Psykisk utviklingshemming

Vi har i flere tilfeller jobbet med dyreassisterte intervensjoner ovenfor psykisk utviklingshemmede. Under kan du lese rapport fra et tiltak på en avlastningsbolig for barn.

4

CatoSenteret

Helsedirektoratet finansierte et forskningsprosjekt på CatoSenteret, der AntrozoologiSenteret var initiativtaker og prosjektkoordinator. Prosjektet søkte å undersøke virkningen av dyreassistert terapi for ungdom og unge voksne til rehabilitering ved CatoSenteret.

Hans og McKenzie

Sykehjem

Mange av våre frivillige besøker eldre på sykehjem, på dagsenter, eller i private boliger. Vi har til enhver tid flere ekvipasjer som bidrar til at eldre kan få dette tilbudet.

Vi ser helt merkbare resultater hos pasientene. Dette er et tilbud som burde være fast på alle landets sykehjem, sier Gro Magnussen som er daglig leder på Moer Sykehjem.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no