Spesialtilbud til oppdrettere

Vi tilbyr individuelt tilrettelagte kennelsamlinger for oppdrettere.
Vår erfaring er at de fleste norske oppdrettere er flinke på det de driver med, og har god oppfølging av sine valpekjøpere. Flere av oss som jobber her er selv oppdrettere, og vi vet at mangel på samlingssted for valpekjøpere kan være en utfordring. Dette vil vi i AntrozoologiSenteret gjøre noe med, og tilbyr nå skreddersydd opplegg som passer DEG og DINE valpekjøpere. Selv om oppdrettere er kunnskapsrike og har mye erfaring, er det ofte nyttig å fylle inn noen kunnskapshull, eller kanskje utvide kunnskapen sin om visse emner. Samtidig er det ikke mange kurs som passer, fordi de fleste kurs er rettet mot hundeeiere.
Opplegget består av to forelesning, som hver varer en time, og to timer praktisk trening.
Av forelesninger kan du velge mellom to av disse:
 • Valpens utvikling og miljøtrening og sosialisering
 • Lek
 • Hundens språk
 • Hundens mentalitet
 • Hundens ernæring
 • Valpen i sitt nye hjem
 • Relasjon hund-menneske
 • Praktisk læringsteori
 • Valpetrening
 • Lekutvikling i praksis
 • Hverdagslydighet
 • Konkurransetrening
I den praktiske treningen går vi gjennom det dere har ønsker om. Vi kan være inne eller ute.
Velg tid selv, og vi tilrettelegger.
Faglig ansvarlig: Line Sandstedt (forelesere/instruktører vil variere)
Pris: 8.500,-
Lunsj er inkludert.
Vi har dessuten spesialpris på mentaltest av hund for oppdrettere. Se her: Mentaltest av hund

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no