STØTT OSS

Dyrebar Omsorg ønsker å bidra til å bedre livskvalitet til mennesker i alle aldre som befinner seg i en vanskelig situasjon/livsfase. Dyrebar Omsorg baserer seg hovedsakelig på frivillig arbeid. Ingen av våre styremedlemmer eller frivillige besøksvenner med hund får betalt for jobben de gjør. For å holde aktiviteten oppe er vi avhengige av penger. Pengene vi får inn går uavkortet til kursing av frivillige og besøk med hund. Det er også mulig å øremerke gaver om det er spesifikke formål du ønsker din gave skal gå til. Du kan Vippse din støtte ved å søke opp AntrozoologiSenteret i din Vipps applikasjon. Tusen takk for støtten!

VIPPS: #40458 ANTROZOOLOGISENTERET AS

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no