Arbeidstrening og besøksarena

Arbeidstrening og utplassering

Det er ikke alle som trives med å gjennomføre vanlig skolegang, og noen sliter med å delta i arbeidslivet. Siden 2007 har vi hatt tilbud om ulike former for arbeidstrening og utplasseringer for elever fra videregående opplæring.

Praksisplasser

Vi tilbyr praksisplasser for studenter ved videregående skoler, høyskoler og universitet. Dette er særlig aktuelt for studenter innen humaniora og husdyrvitenskap.

Besøksarena

Vi mottar besøk fra skoler, barnehager og foreninger. Her kan interesserte komme for å møte hunder og katter samt lære mer om dem.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no