Egnethetsvurdering for hund

Skal hunden kunne jobbe med dyreassisterte intervensjoner (DAI), må den naturligvis ha de riktige egenskapene. En egnethetsvurdering er ganske enkelt en test for å avgjøre om hunden er egnet.
I tillegg til deg og hunden din er det alltid to fagfolk til stede under testen. Den ene personen er ofte instruktøren på kurset, den andre er en etolog (fagutdannet på dyreatferd).
En slik vurdering kan være nyttig enten du skal være aktiv innen Dyrebar Omsorg eller ikke.
Pris hvis du også tar et av våre kurs: 1500, –
Pris uten kurs: 2500,–
Les mer i denne brosjyren (pdf):
Meld deg på her:

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no