Foredrag, opplæring, presentasjoner

Vi i Dyrebar Omsorg har bred erfaring med å holde foredrag, presentasjoner og leksjoner for diverse publikum både i Norge og i utlandet. Vi holder presentasjoner innen de fleste tema som dreier seg om hund, dyr-menneske-forhold og dyreassisterte intervensjoner (DAI). Informasjonsforedrag, populærvitenskapelige presentasjoner og faglige leksjoner, helt fra barneskolenivå opp til universitetsnivå. Både på norsk og på engelsk.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Konferanser vi har presentert på

 • 2017 – “Skolehund” Presentasjon på Skandinaviske skolemessen, Oslo
 • 2017 – “Animal assisted intervention as health promotion for persons with dementia” Presentasjon på Nordic research conference in Green Care and Nature-based interventions, Kristiansand
 • 2017 – “Dyrs påvirkning på barns atferd” Presentasjon på nasjonal konferanse for Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, Trondheim
 • 2017 – “Cognitive level affects interactions and effects in AAI” Presentation at the International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria
 • 2017 – “Cognitive level affects interactions and effects in AAI” Presentation at the Sigmund Freud University, Vienna, Austria
 • 2016 – “Animal-assisted activity as a non-pharmacological intervention to treat depression and agitation, and improve quality of life in patients with dementia” Presentation at the International Society of Anthrozoology, Barcelona, Spain
 • 2015 – “Animal-assisted interventions for elderly persons with dementia” Presentation for the Family Dog Project, Budapest, Hungary
 • 2013 – Patients and therapists view on animal-assisted therapy as supplement to ordinary therapy at a physical rehabilitation center Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations konferanse, Chicago
 • 2013 – Dyreassisterte intervensjoner Presentasjon på Dagskonferanse i Folkehelse på Universitetet i Agder
 • 2013 – Guidlines for Dog-assisted interventions Presentasjon på ISAZ-konferanse, Cambridge
 • 2012 – Tiltak med hund på institusjon Veiledningsbrosjyre finansiert av Helsedirektoratet, publikasjonsnummer: IS-0331
 • 2011 – Psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi I: Borge, Martinsen og Moe, Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0953-8
 • 2011 – AAT with Stroke Patients Presentasjon på Europeisk konferanse, i Italia
 • 2010 – Dyreassisterte intervensjoner og utdanning Presentasjon på Hund og Samfunn, Norge
 • 2010 – Bruk av dyreassistert terapi i rehabilitering av ungdom og unge voksne Presentasjon for Forskningsforum 2010, Oslo
 • 2010 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Sverige
 • 2010 – The dogs behaviour in AAT Presentasjon på International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Sverige
 • 2009 – Human Animal Interactions, USA
 • 2009 – International Society for Anthrozooligy, USA
 • 2009 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Nordic ISAE, Danmark
 • 2009 – Reading Education Assistance Dog (READ) at primary School Presentasjon på Nordic ISAE, Danmark
 • 2008 – Bruk av dyr i helsefaglig sammenheng Presentasjon på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, Norge
 • 2008 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Tier Als Therapie, Østerrike
 • 2008 – Canine Science Forum, Ungarn
 • 2007 – International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Japan
 • 2007 – Dyreassistert terapi Presentasjon på Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr, Norge
 • 2007 – Animal Assisted Therapy as a supplement to traditional rehabilitation of stroke patients – a pilot project at Sunnaas University Hospital Presentasjon på Nordic Stroke, Danmark

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no