Dyreassisterte intervensjoner til institusjoner

Alle typer institusjoner kan bestille tiltak med dyreassisterte intervensjoner (DAI), og vi har erfaring fra å jobbe i alt fra skoler til fengsler. Gjennom samtaler med oppdragsgiver og bruker foretar vi en kartlegging, slik at vi kan tilpasse tiltaket. Vi legger stor vekt på å gi grundig informasjon, og vi ønsker tett samarbeid både i forkant og underveis i intervensjonen.
Oppigjennom årene har vi jobbet med alle aldersgrupper og mange ulike brukertyper. Her kan nevnes mennesker med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming, psykiatriske lidelser og rusavhengighet. Vi har har i mange tilfeller tett samarbeid med skolevesen, barnevern og NAV.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon og prisforespørsel.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no