Dyrebar Omsorg har tre typer dyreteam

Dyrebar Omsorg har tre ulike typer team for gjennomføring av dyreassisterte intervensjoner (DAI). Alle tjenestene tilbys både til enkeltpersoner og til grupper, til privatpersoner og institusjoner. Vi har flotte ekvipasjer rundt i store deler av Norge, som kan dra dit dere er. Eller dere kan komme til AntrozoologiSenteret. Ta gjerne kontakt med oss for bestilling og/eller pris.

1: Besøksvennteam

Besøksvenn er nok det de fleste assosierer med DAI. I Norge blir det stadig vanligere med besøksvennteam på sykehjem, samt hos hjemmeboende. Det er hyggelig og trivelig for de eldre å ha slike tilbud. Men i tillegg til eldre er det mange andre grupper som har stor nytte av besøksvenn-tjeneste. Her kan nevnes barn og voksne som sliter i sosiale sammenhenger, men det finnes utallige muligheter og situasjoner hvor besøkshund-team kan utgjøre en stor forskjell i noens liv.
Denne type intervensjoner er basert på frivillighet og det er ikke krav til formell utdanning hos hundefører.

2: Terapihundteam

Terapihundteamene jobber tverrfaglig for å finne gode løsninger på utfordringer med fysisk og psykisk helse. Teamene kan for eksempel hjelpe bruker med å bli mer fysisk aktiv, jobbe med spesifikke fysiske utfordringer som finmotorikk, balansetrening med mer. Noen av våre team har også kompetanse til å jobbe med mennesker som sliter med angst og depresjon. Vi har også egne team som spesialiserer seg på arbeid med barn og ungdom med sammensatte utfordringer.  Terapihundteamene blir gjerne en del av en samarbeidsgruppe, og kan implementeres i mange ulike former for behandling, rehabilitering eller forebyggende tiltak.  Dersom det er ønskelig kan vi lede arbeidet med å samle deler av det profesjonelle nettverket omkring den som har et hjelpebehov.
Denne type intervensjoner krever formell kompetanse hos hundefører.

3: Skolehundteam

Skolehundteamene jobber i skoleverket, både i barne-, ungdoms- og videregående skole. Spesialpedagogisk og allmennpedagogisk. Våre skolehundteam kan implementere hunden som motivasjons- og/eller mestringsressurs for enkelte skolebarn. Vi kan for eksempel jobbe med skolevegring og med andre sosioemosjonelle vansker. Skolehundteamene kan også jobbe med sansemotorisk trening. I tillegg kan vi hjelpe til med mer spesifikke faglige utfordringer. I USA har det over flere år vært vanlig med READ-DOGS. Dette er hunder som hjelper barn til å bli bedre lesere. Dette er noe som etter hvert har blitt mer vanlig også i Norge. En hund i klasserommet kan for eksempel også hjelpe barn med motorisk uro i kroppen til å finne roen. Vi kan også hjelpe til med lekselesing.
Denne type intervensjoner krever formell kompetanse hos hundefører.

Universitetsutdannelse sikrer kvalitet

Våre terapi- og skolehundteam er de eneste i Norge med universitetsutdannelse i faget. I tillegg til eventuell profesjon har hundeførerne 15 studiepoeng i dyreassisterte intervensjoner. Først har de gjennomført og bestått «Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner» (5 stp.), og deretter har de gjennomført og bestått «Dyreassisterte intervensjoner med hund» (10 stp.). Samlingene inneholder både teori og praktisk trening. Hundene har gjennomgått evaluering av egnethet og de har sammen med føreren også gjennomgått en praktisk prøve.

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no