Våre tjenester

Direkte til klient

Det er mulig å bestille dyreassistert intervensjon for private. En godkjent ekvipasje kommer da hjem til deg, og gjennomfører en sesjon med dyreassistert intervensjon. Ved bestilling tar vi en samtale for å kartlegge formålet med intervensjonen, slik at vi kan tilpasse sesjonen best mulig.

Til institusjoner

Alle typer institusjoner kan bestille tiltak med dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk, eller dyreassistert aktivitet. Det inngås en kontrakt, og vi vil gjennom samtaler med oppdragsgiver og bruker foreta en kartlegging for best mulig tilpasning av tiltaket. Vi legger stor vekt på grundig informasjon om hva vi kan tilby, og ønsker tett samarbeid både i forkant og underveis i intervensjonen. Pris på forespørsel.

Veiledning og oppfølging:

Dyrebar Omsorg har gjennom alle de årene vi har arbeidet med dyreassisterte intervensjoner opparbeidet oss svært mye teoretisk og ikke minst praktisk erfaring. Vi vil veldig gjerne dele denne kunnskapen og gi veiledning til interesserte, men siden vi per i dag ikke har frie midler som kan brukes på dette, må vår ressursbruk godtgjøres gjennom honorar. Dette gjelder både praktisk trening og veiledning på telefon, inkludert veiledning av student-oppgaver. Line Sandstedt er instruktør, sertifisert ekvipasje i dyreassisterte intervensjoner og faglig ansvarlig for kursvirksomheten, inkludert universitetskursene. Christine Olsen er etolog, instruktør, sertifisert ekvipasje i dyreassisterte intervensjoner og har en doktorgrad i dyreassisterte intervensjoner. Pris per 15 minutt: 200,-

Foredrag, opplæring, presentasjoner:

Vi i Dyrebar Omsorg har mye erfaring med å holde foredrag, presentasjoner, og leksjoner for diverse publikum. Vi kan holde presentasjoner innen de fleste tema som dreier seg om hund, dyr-menneske-forhold og dyreassisterte intervensjoner. Vi kan holde informasjons-foredrag, populærvitenskapelige presentasjoner, og faglige leksjoner fra barneskole opp til universitetsnivå.

Kurs:

AntrozoologiSenteret tilbyr ulike kurs i dyreassisterte intervensjoner. Les mer om kurs her

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no