top of page
Skolehund elev alternativ skole

DYREBAR SKOLEDAG

 Vi har nå mulighet å tilby deres skole en rekke nye tjenester utført av 

 spesialpedagoger og kvalitetssikrede skolehunder. 

 Pedagoger utdannet innen dyreassisterte intervensjoner 

  vokser år for år og de aller fleste fortsetter å videreutvikle seg   gjennom samlinger og praktiske kurs hos oss. De har et enormt   engasjement for faget.  

Dyreassistert pedagogikk  virker!

Et unikt tilbud til barne- og ungdomskoler.

Dyrebar Omsorg hjelper barn med økt mestring og motivasjon til skolehverdagen,

vi styrker barns sosiale kompetanse og barns faglige utvikling og vi har tiltak som er utarbeidet gjennom forskning, de er utprøvd og evaluert, og ikke minst; De virker.

 

Vi har nå mulighet å tilby deres skole en rekke nye tjenester som vil bli utført av

spesialpedagoger og kvalitetssikrede skolehunder.

Dyrebar Omsorg i skolen er et nytt konsept bygget på mange års erfaring og internasjonal forskning på bruk av dyr i skolen og arbeidet med elever i sårbare situasjoner. I en årrekke har vi i liten skala tilbudt tiltak til elever som trenger

en alternativ skolehverdag og arrangert lesehundprosjektet med gode resultater.

facebook logoer hest.png
lesehund dyreassistert pedagogikk skolehund
Utsagn fra elever: 

 

Elev:«Når jeg skal lese høyt for noen kjennes det ut som om jeg får en stor klump i halsen sånn at det blir vanskelig å puste.»

Medelev: «Akkurat sånn synes jeg det føles også.»

Elevene leser for første gang for Echo.

Elev: « Dette føltes helt annerledes ut, jeg fikk på en måte puste bedre når jeg leste for Echo.»

Medelev: «Ja det kjentes roligere inni meg når jeg leste for han. Jeg skulle ønske vi kunne gjøre dette hver dag».

Alternativ Skoledag

 

Noen av våre pedagogoer tilbyr alternativ skoledag for elever med behov for tid utenom klasserommet.

Dagene  begynner med et rolig morgenmøte med

spesialpedagog og kosestund med hundene,

hvor elev og pedagog snakker om uken som har gått og det barnet måtte være opptatt av.

En viktig start på dagen for både elev og pedagog, hvor

barnet føler seg sett, betydningsfull, blir lyttet til, får økt sosial kompetanse og de fysiologiske effekter av å ha dyrene der gir barnet et godt utgangspunkt for dagen som kommer.
 

Dagene er allsidige og tilpasses hvert barns behov. Dagene veksler mellom aktivitet og ro, konsentrasjon/fokus og kreativt utløp hvor barnet styrer aktiviteten mer selvstendig . Sosiale ferdigheter læres i samhold med dyr og mennesker. Gjennom dyrene lærer de å bli sett, akseptert, føle mestring, ha kontroll, økt sosial kompetanse, regulere egen væremåte i forhold til andre, kroppsbeherskelse, samhold og empati.

skolehund lese i skolen med hund pedagogikk
Uttalelse fra rektor: 

 

«Lesehundprosjektet har så langt gjort interessen, gleden og motivasjonen for å lese bedre hos barna. Vi har også sett at mange har blitt tryggere på seg selv og at de dermed tør å lese høyt for læreren i enerom, men også for klassen. Da må vi jo ha satt i gang noe som er riktig.»

-Rektor Laila Bakken

En Dyrebar Skoledag:

​Gjennom trening og lek med dyrene er eleven aktiv i læresituasjonen,

ved å planlegge, strukturere og sette mål. Dette gir de økt faglig kompetanse i ulike fag (for eksempel apportering av bokstaver, leseløype, rebus med hund), de lærer å følge en fastsatt plan og evaluere til slutt.

 

I utfordrende situasjoner bidrar dyrene til trygghet og støtte og de har en beroligende effekt. Dette gjør det lettere for barnet å utfordre seg og få de små øyeblikkene med pause (liten kontakt med dyret, stryk over pels) de trenger for å fortsette.

 

I de daglige gjøremål spør vi elvene om å hjelpe, vi forklarer hvordan ting gjøres og bruker disse aktivitetene til å trene på organisering, samarbeid, logikk, matematikk, språk, problemløsning, konsentrasjon mm. Elevene føler at de bidrar og er en ressurs og de kan by på seg selv.

 

Elevene får alltid innblikk i plan til neste dag, som gir forutsigbarhet og trygghet.