Til deg som vil jobbe med dyreassisterte intervensjoner

Kunne du tenke deg å jobbe med dyreassisterte intervensjoner (DAI)? Enten frivillig eller profesjonelt? Vi har kurset for deg.

Vi har utdannet til sammen over 1000 personer innen DAI i løpet av de 10 årene som har gått. Mange av disse arbeider aktivt frivillig med hunden sin i ulike tiltak, mens andre har i dag DAI som yrke.

Dyrebar omsorg tilbyr «Besøksvenn med hund-kurs»  til deg som ønsker å arbeide frivillig for å spre trivsel og glede!

Les mer om besøkhund>

Besøkshund-kurs>

Besøkshund

Terapihunder jobber innenfor mange forskjellige arenaer. Det kan for eksempel være innenfor
psykiatri hvor miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, psykologer eller psykiatere implementerer
hunden i behandlingen. Eller det kan være fysioterapeuter eller ergoterapeuter som tar i bruk
øvelser pasientene kan gjøre sammen med hunden for å for eksempel trene opp spesifikke fysiske
ferdigheter. Terapihunder kan implementeres i mange ulike former for behandling, rehabilitering
eller forebyggende tiltak.


Les mer om Terapihund>

Se kurs>

Terapihund

Skolehunder jobber i skoleverket. De kan jobbe både i barne-, ungdoms- og videregående skole.
Hunden kan implementeres som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- og spesifikke
lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening. I USA har det over flere år vært
vanlig med READ-DOGS. Dette er hunder som hjelper barn til å bli bedre lesere. Dette er også noe
som etter hvert har blitt mer vanlig også i Norge. En hund i klasse- rommet kan for eksempel også
hjelpe urolige barn til å bli roligere, barn som har mye angst kan få redusert angsten og gjennom
dette bli tryggere og mer mottakelig for læring. Hundene kan implementeres både i vanlig
undervisning og de kan settes inn i spesialpedagogiske tiltak.

 

Les mer om Skolehund>

Se kurs> 

Skolehund

 KONTAKT

Adresse:

Evje Herregård, 1570 Dilling, Norge

E-post: post@dyrebaromsorg.no

Telefon: 95 42 51 34

 RESSURSER

> Hjem

> Om oss

> Kontakt oss

> Community

  • Instagram
  • Vimeo Social Ikon
  • Svart YouTube Ikon
  • Svart Facebook Ikon
  • Svart Linkedin Ikon

© 2018 Dyrebar Omsorg