top of page

PADA - Personality assessment of domestic animals

Personlighetsevaluering?

Hvorfor evaluere hunden?

mentaltest kampanje4.jpg

20% rabatt

En personlighetsevaluering er også

kjent som mentaltest.

 

Testen gjennomføres av fagperson (adferdsbiolog) med spesialisering innen hund og gir deg

en objektiv og faglig vurdering av hunden din

sin medfødte personlighet.

Mange adferdstrekk kan være subtile og vanskelige å oppdage. For alle hundeeiere, selv de mer erfarne, er det lett og noen ganger ikke fullt ut forstå hundens adferd og dette kan påvirke relasjon, kommunikasjon, hundens velferd, problemadferd og trygghet.

Vi hundeeiere ser også hunden vår gjennom et lag av følelser. Vi er ikke objektive ;)

FØR 2750,-
NÅ 2200,-

Bruk rabattkode:
Maitilbud23

Testen må gjennomføres før 1. September

Hva kan jeg bruke dette til?

Å vite mer om hundens personlighet kan gi deg nyttig informasjon om

 

  • hvordan du kan trene hunden din bedre og mer effektivt i forskjellige hundesporter, men også den daglige hverdagslydigheten.

  • hvordan du bedre kan hjelpe hunden din i hverdagen med eventuelle utfordringer den har

  • Hvordan dere kan få en bedre kommunikasjon ved at du får bedre forståelse av hva som driver adferden til hunden din

  • Hva som er viktig å ta hensyn til i forskjellige situasjoner og miljøer

  • Din hunds sterke og svake sider

  • Som oppdretter er dette et nyttig verktøy for å sikre at hundene du skal bruke i avl er mentalt sunne.

  • Om hunden din kan egne seg til å bli terapihund

  • Kan forklare hvorfor hunden din oppfører seg som den gjør i visse situasjoner

PADA

PADA er en personlighetsevaluering utviklet av Dyrebar Omsorg og ICofA - i samarbeid med forskere i Ungarn - blant annet Ádám Miklósi som er et av de største navnene innen forskning på hund.

Evalueringen ble opprinnelig brukt som egnethetstest for dyreassisterte tjenestehunder, men har utviklet seg til å bli benyttet innen mange andre formål hvor en faglig vurdering av hundens mentalitet er viktig. Testen er et nyttig verktøy for å sikre dyrevelferd - spesielt for tjenestehunder. Med økt kunnskap og innsikt i hundens personlighet kan en legge til rette for at hunden ikke belastes av situasjoner og miljøer vi vet den opplever som utfordrende.

PADA brukes nå i flere land og det er også egne PADA tester for andre arter,

som katt, hest og gårdsdyr.

FØR 2750,-
NÅ 2200,-

Bruk rabattkode:
Maitilbud23

Testen må gjennomføres før 1. September

bottom of page