Gris sh.jpg

 Dyrebar Omsorg er en av Norges 

 fremste aktører innen forskning, utdanning og 

 tilbyder av tjenester innen dyreassisterte intervensjoner 

Logo-animasjon.gif

Hva er dyreassisterte intervensjoner?

Enkelt forklart er det dyr i samarbeid med en person,

hvor dyrene bidrar i jobb med mårettede helsefremmende tiltak,

enten ved å dra på besøk, hjelpe en pedagog med elever, eller en terapeut med fysisk og psykisk behandling. Detter er et stort fagområde i kontinuerlig vekst, med mange muligheter. 

 

Definisjoner:

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er et samlebegrep for: aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak.

Dyreassistert terapi (DAT): innebærer systematisk bruk av dyr som en integrert del av et behandlingsopplegg. DAT innebærer at personell innen helsevesenet eller sosialvesenet bruker et dyr som del av jobben sin. DAT er en målrettet intervensjon der et dyr som tilfredsstiller visse kriterier er en integrert del av et behandlingsopplegg. Prosessen blir dokumentert og evaluert.

Dyreassistert pedagogikk (DAP): er en systematisk og målrettet bruk av dyr som et pedagogisk verktøy. Dyret brukes som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- og spesifikke lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening. Som for eksempel ”lesehund”

 

Dyreassistert aktivitet (DAA): innebærer at dyret bidrar som miljøskaper og brukes av både fagfolk og lekfolk, eks. besøksvenn på sykehus og sykehjem. Ulike personer kan være involvert, i motsetning til DAT der én terapeut har hovedkontakten med pasienten. DAA kan brukes i mange ulike miljøer av spesielt utdannede fagfolk, delvis utdannede eller frivillige lekfolk. For eksempel frivillige besøksvenner med hund fra Norges Røde Kors.

Dyrebar Omsorg har også skrevet brosjyren

«Tiltak med hund på institusjon»

som er finansiert av Helsedirektoratet .

Vi jobber nå for nasjonale retningslinjer for dyreassisterte intervensjoner, tilsvarende godkjenningsordningen for gårdsbruk som ønsker å levere tilbud innenfor

Inn på tunet-ordningen.

Utviklingssenteret for mestring i skole,

arbeid, fritid og omsorg!

Logo-animasjon.gif
Tiltak_med_hund_på_inst.jpg