top of page
PADA sertifisering, egnethetsvurdering hund

Bli en del av PADA TEAM

Ønsker du å egnethetsvurdere hunder

for arbeid i dyreassisterte intervensjoner?

For å avgjøre om en hund er egnet for arbeid i DAI, må den vurderes av en sertifisert og kvalifisert egnethetsvurderer som har omfattende kunnskap om hundeatferd.

Bli med i teamet vårt og bli en PADA-tester, leder eller tekniker.

Hjelp oss med å forbedre velferden til brukshunder, kvaliteten på DAI og bevissthet hos hundeførere over hele verden.

hund personlighet, personlighetstest av hund

Hva er PADA tekniker?

  • PADA-teknikeren assisterer under egnethetsvurderingen. PADA-teknikeren vil også være aktiv med å geleide og forklare hva eieren bør gjøre, samt gjøre håndteringen av hunden. Teknikeren er underlagt PADA-lederen.

Hvem er PADA leder?

  • PADA-lederen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen, samt informerer teknikeren om hva og når de ulike elementene skal utføres. PADA-lederen fyller også ut skjemaet dersom en PADA-evaluator ikke er tilstede.

Hvem er PADA evaluator?

  • PADA-evaluatoren skal vurdere hunden objektivt, og fylle ut det endelige skjemaet etter å ha vurdert hunden live eller via video. PADA-evaluatoren skal gi grundig tilbakemelding til eier om hvordan hunden reagerte på de ulike momentene og hvordan hunden vurderes. PADA-evaluatoren tar den endelige avgjørelsen om hunden er egnet for videre trening, samt hvilken type klienter han/hun er egnet til å jobbe med (etter at hunden har gjort PADA og blitt anbefalt for videre trening, må hund og eier gjennomføre teoretiske og praktiske kurs og deretter ta praktisk prøve sammen.

Kan jeg gjennomføre PADA her jeg bor etter online trening?

  • Ja, hvis du kan få et team av både en PADA-leder og en PADA-tekniker kan du sende inn en video av testen og få en evaluator til å evaluere den. Hvis en av dere også er PADA-evaluator, kan dere gjøre evalueringen selv. For å bruke PADA-verktøyet må du være en del av ICofA og betale et gebyr på 50 Euro hver gang du screener en hund. 

Kan jeg begynne som tekniker og endre tittel senere? Hvordan gjør jeg det?

  • Ja, hvis du senere oppfyller de andre kravene, kan du endre rollen din. I så fall kan du bare sende inn CV og attester for å bekrefte at du oppfyller kravene for den nye tittelen.

Trenger jeg å være med på praktisk seminar, eller kan jeg bli evaluator kun med online trening?

  • Du må ha litt trening en til en. Du kan delta på et av de vanlige praktiske seminarene som tilbys av ICofA, og du kan til og med være vert for et av dine egne. ICofA kan komme til deg. I så fall trenger du bare å betale reise og opphold, samt et gebyr på 500 Euro.

PADA kurs
PADA kurs mentaltester hund

PADA: Certification

application

 

500 kr

PADA tekniker, egnethetsvurdering hund
PADA leder, egnethetsvurdering hund
PADA EVALUATOR, egnethetsvurdering hund
bottom of page