Utdanningen i Dyreassisterte Intervensjoner med hund består av 2 kurs, der det er anbefalt å starte med Besøkshundkurs.
Besøkshundkurs (anbefalt forkurs)
Introduksjonskurs i DAI (5 studiepoeng) arrangeres 2 ganger i året
Dyreassisterte intervensjoner med hund (10 studiepoeng) arrangeres 1 gang i året (2 samlinger på 3 dager)
 
Våre skolehund og terapihund team er de eneste i Norge med universitetsutdannelse i faget. Kurset arrangeres av Senter for etter- og videreutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I tillegg til eventuell profesjon har hundeførerne 15 studiepoeng i Dyreassisterte intervensjoner.

Introduksjonskurs i DAI

Tid og sted:
19. - 21. oktober 2020
Kurssamlingen starter mandag 19. oktober kl. 10:00 og avsluttes onsdag 21. oktober kl. 15:00
(påmelding og betaling for kurset gjøres hos NMBU)

 

Påmeldingsfrist
07-09-2020
Pris:
Kr 7 900

 

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner (DAI) arrangeres i samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Prosjektoppgave

Eksamen er en prosjektoppgave skrevet om et selvvalgt tema. Oppgaven skal være på ca. 15 sider, og vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». Det gis 5 studiepoeng. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Deltakere som velger å ikke levere prosjektoppgaven men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis.

(påmelding og betaling for kurset gjøres hos NMBU)

Ønsker du mer informasjon om DAI, så kan du lese mer på våre sider>

 

Dyreassisterte intervensjoner med hund

Tid og sted:
1. samling: 22. - 24. juni 2020
2. samling: 21. - 23. september 2020
 
Påmeldingsfrist
18-05-2020
Pris
Kr 15 000
 

Kurset viser hvordan dette kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper. Link til kurset

kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med oss i Dyrebar Omsorg, som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hund aktivt i samhandling med mennesker.

Samlingene inneholder både teori og praktisk trening, egnethetstest (fritak hvis denne er tatt på besøkshundkurs) og praktisk prøve.

Deltakerne må ha deltatt på og bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Søkere med bakgrunn f.eks. innen pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi vil bli prioritert. Praktisk erfaring i hunde-/dyrehold er en fordel. Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Ønsker du mer informasjon om DAI, så kan du lese mer på våre sider>

Terapi-/skolehund utdanning

   KONTAKT

  Adresse:

  Evje Herregård, 1570 Dilling, Norge

  E-post: post@dyrebaromsorg.no

  Telefon: 95 42 51 34

   RESSURSER

  > Hjem

  > Om oss

  > Kontakt oss

  > Community

  • Instagram
  • Vimeo Social Ikon
  • Svart YouTube Ikon
  • Svart Facebook Ikon
  • Svart Linkedin Ikon

  © 2018 Dyrebar Omsorg