top of page

Hverdagshelten Hero og matmor Emilie bidrar stort til fagfeltet DAI

Hverdagshelten Hero og matmor Emilie bidrar stort til fagfeltet DAI: Forsker og jobber med dyreassisterte aktiviteter.


Emilie Buer (25 år) fra Aremark har sammen med border collien Hero skapt seg en arena hvor de kan hjelpe andre mennesker. Samtidig har Emilie ønsket å tilføre fagfeltet Dyreassisterte Intervensjoner mer forskningsresultater. Det har hun greid fint med sin nye mastergrad.


Emilie forteller:

- Jeg ville ha en hund å bryne seg på, og Hero er min første egne hund. I min oppvekst var det absolutt dyr til stede, det er nok derfor jeg er blitt interessert i dyreassistert terapi, tror Emilie.


Interessen ble vekket

Emilie er både fascinert av og glad i dyr. Hun har også en solid faglig bakgrunn med en bachelor i barnevern fra Høgskolen i Innlandet, samt utdanning fra NMBU og tidligere AntroZoologisenteret.

I tillegg til interesse for dyr har Emilie en interesse for mennesker i sårbare situasjoner, og da hun deltok på et foredrag om DAA tenkte hun at dette måtte være midt i blinken for henne.


- Jeg fikk høre at det var viktig å tilegne seg kunnskap om hund og atferd, så derfor gikk jeg instruktørkurs i Drammen og tok introduksjonskurset til Dyreassisterte Intervensjoner hos Dyrebar Omsorg.

Da Emilie jobbet som miljøterapeut ved Aremark Barne- og Ungdomsskole fikk hun anledning til å benytte Dyreassisterte Aktiviteter i skolen. Spesielt en elev fikk hun god kontakt med gjennom hunden. Eleven klarte gjennom samvær og aktiviteter med hunden Hero å åpne seg og sette ord på vanskelige ting.Etter å ha fått til mye fint på skolen i Aremark ble Emilie bedt om å hjelpe barn også utenom skolen. Det var barneverntjenesten ved skolen som hadde observert at dyreassisterte aktiviteter ga fine resultater og ønsket at Emilie og Hero skulle nå enda flere barn.


- Hero er egnethetstestet hos Dyrebar Omsorg, og det ser jeg på som en god trygghet, forteller Emilie.

Fordi Emilie observerte virkningen av dyreassisterte intervensjoner, så ønsket hun å forske mer på feltet. Fagfeltet har vokst frem som følge av en tro på at det virker, at båndet mellom mennesker og dyr er noe fint og viktig og nyttig.


- Det er viktig å kunne ta et skritt tilbake og se på faget med et kritisk blikk og forske skikkelig på det, mener Buer.

Masteroppgaven hennes er et bidrag til slik forskning.


Viktige funn

- Oppgaven min er en del av mitt studie, der det er brukt kvalitativ undersøkelse som metode. Jeg intervjuet syv personer tilknyttet Catosenteret: brukere, tidligere brukere og terapeuter. Det ble benyttet semi-strukturerte intervjuer i en kvalitativ undersøkelse. Det betyr at noe i intervjuene er fast oppsett, men ikke så fast at ikke intervjuobjektene fikk fortelle fritt. Det er viktig at de får si det de faktisk har opplevd og ikke det jeg vil høre.

Emilie fant flere interessante ting som var verdt å merke seg i undersøkelsen.

Tre ting gikk igjen blant alle de spurte, som Emilie kaller for hovedfunn:


* DAT fremmet positive følelser som mestringsfølelse, det var beroligende og motiverende.


* DAT bidro til fokusflytting.


* DAT fremmet sosiale ferdigheter v trening på kommunikasjon og selvhevdelse.


Som eksempel på sistnevnte nevnte flere økt evne til å sette grenser, sette seg i respekt, være mer tydelig og at nonverbal og verbal kommunikasjon var i takt.

De spurte la også vekt på hunden som motiverende faktor. Funnene ble gjort på tvers av rehabiliteringsmål. De tre hovedfunnene gjaldt for alle de spurte.


- Slik kan forskning bidra til å finne riktig terapiform for den enkelte bruker, påpeker Emilie.


Holder kurs og tilbyr DAA

Det er behov for mer tydelighet, retning og sterkere empiriske bevis. Det trengs mer forskning så hjelpen kan bli mer spisset, at man ser hva som fungerer og hvor begrensningene er.


Emilie gjør en god jobb når hun bidrar til fagfeltet både med sin forskning og jobb.

Hun er i dag nyansatt hos barneverntjenesten i Halden, hvor hun skal jobbe med plasserte barn. Hun håper å kunne benytte seg av både aktiviteter og terapi med hund der etterhvert. Emilie har også sitt eget firma hvor hun tilbyr hundekurs og dyreassisterte aktiviteter med hund. Hennes ønske for fremtiden er å kunne satse fullt og ha en full inntekt fra firmaet.


Enn så lenge hjelper Emilie barn gjennom jobben sin i Halden og Hero står til tjeneste sammen med matmor gjennom DAT. Vi ønsker Emilie Buer og Hero lykke til og takker for viktig forskning!

Skrevet av:

Johanna Podhorny Journalist1 Comment


Ayesha Løvlimo
Ayesha Løvlimo
Jan 06, 2022

Fantastisk 🐾❤️

Like
bottom of page