top of page

PADA egnethetsvurdering hund

skolehund, terapihund & besøkshund

Utføres av adferdsbiolog (etolog)

Dyr som skal jobbe som skolehund, terapihund eller besøkshund må ha de rette egenskapene for å kunne trives i tett samhandling med mennesker. Dette er viktig for å kunne sikre hundens dyrevelferd og for å møte kriteriene for risikohåndtering.

Hunder har forskjellige personligheter akkurat som oss, derfor er det ikke alle hunder som er like sosiale, lekne, utadvendte. Består ikke hunden din egnethetsvurderingen betyr det bare at hunden din har andre men like
verdifulle egenskaper.

Vi håper å møte deg og din hund!

(Merk at hunden må være minimum 2 år når den gjennomfører PADA.)

Sted: 

Ås - Ukentlige tester

(kort vei fra Oslo)

20% rabatt

Ordinær pris kr 2 750

kr 2 200

 

Tilbudet gjelder til og med

26. mai

Terapihund
Fortest egethetsvurdering3.jpg

Online testen kan gi en god indikasjon på om hunden din er en god kanditat til å bestå egnethetsvurderingen som er obligatorisk for alle som skal jobbe med hunden innen dyreassisterte tiltak. Les mer om forvurderingen.

20% rabatt

Ordinær pris kr 1 750

kr 1 400

Unghundbeskrivelse 2.jpg

Online testen kan gi en indikasjon på om unghunden din er en god kanditat til å bestå egnethetsvurderingen som voksen. Når hunden er fylt 2 år kan den ta den koplette egnethetsvurderingen.

20% rabatt

Ordinær pris kr 1 750

kr 1 400

Nye retningslinjer fra Oslo kommune

Oslo kommune har kommet med nye retningslinjer for bruk av dyr på institusjon.

De krever at alle dyr som skal jobbe på institusjoner skal være godkjent av etolog.

Vår egnethetsvurdering er godkjent.

Dyrebar tjenestehund

Dyrevelferd

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd.

 

Hunden må være minimum 2 år når den gjennomfører PADA.

Mange miljø og situasjoner spesielt for tjenestehunder i jobb innen DAI - kan være belastende for dyrene. Høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker, trange og påtrengde steder, ukjente lukter og andre dyr er bare noe av det mange hunder kan oppleve som belastende og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

PADA hund logo

Fordeler med
egnethetsvurdering

En stor fordel med å teste dyrene er at vi kan forstå de bedre og finne brukergrupper og miljø som passer dyret best. Ingen dyr passer til alt, men alle har sine individuelle egenskaper som gjør at de egner seg bedre på et eller flere områder. Dette gjør det lettere for dyrene å få trygge rammer, men gjør det også lettere og tryggere for oss, å skape intervensjoner som er tilrettelagt både bruker og dyret. På denne måten får vi også benyttet dyrets egenskaper på best mulig måte.

Vi ser ikke etter lydighet

Hvor lydig eller veloppdragent dyret er, er ikke noe som avgjør om det vil gjøre det bra på en egnethetsvurdering. Det vi ser etter er tegn på frykt, aggressjon, sosialitet, unnvikende atferder mm. Hvis dyret er mentalt trygg, men har noen unoter, så er dette ting en kan trene på.

PADA mentaltest hund stempel

PADA stempel

Alle hundeeiere som har testet hunden sin med PADA kan bruke dette stempelet som bevis for at hunden er mentaltestet og det finnes dokumentasjon.

Som sertifisert Dyrebar Tjenestehund kan du benytte dette stempelet for å vise at hunden din har gjennomgått og bestått PADA-vurderingen, med dokumentert resultat.

 

Oppdrettere kan vise at de tester sine hunder, at det finnes dokumentasjon og at de har fokus på god mentalitet i sitt oppdrett.

Ved bruk av hund i forskjellige typer tjeneste kan stempelet brukes for å vise at hunden er testet og det finnes dokumentasjon på hundens mentalitet.


Stempelet kan brukes på nettsider, bilder, sosiale medier og e-post signatur.

Ved å bruke stempelet sier du deg villig til å fremlegge dokumentasjon og beskrivelse av hundens mentalitet.​

 

Elisabeth ønsker å jobbe med både skoleelever og studenter sammen med Goggen. Til daglig jobber Elisabeth med forskning og undervisning på OsloMet og nå gleder hun seg til å ta teorikurset. Elisabeth er også nysgjerrig på vår universitetsutdanning for arbeid med Dyrebar tjenestehund (terapi- og skole).

Johanna jobber innen helsevesenet, men drømmer om å kunne jobbe sammen med Daffy i skolen. Daffy er en aktiv hund som kan mange triks. Johanna er ferdig med teorikurset og skal nå på praktisk kurs i Ålesund. Etter kurset regner hun med at de er klar for praktisk prøve og sertifisering.

Henna er sosionom og drømmer om å ha Dilla som kollega. Hun gleder seg til å ta fatt på Teorikurset for sertifisering som Dyrebar Tjenestehund - besøkshund. Henna har to yngre hunder hjemme som hun venter på skal bli 2 år slik at hun kan ta PADA på de også.

PADA logo

PADA er en personlighetsevaluering utviklet av Dyrebar Omsorg og ICofA - i samarbeid med forskere i Ungarn - blant annet Ádám Miklósi som er et av de største navnene innen forskning på hund.

Evalueringen ble opprinnelig brukt som egnethetstest for dyreassisterte tjenestehunder, men har utviklet seg til å bli benyttet innen mange andre formål hvor en faglig vurdering av hundens mentalitet er viktig. Testen er et nyttig verktøy for å sikre dyrevelferd - spesielt for tjenestehunder. Med økt kunnskap og innsikt i hundens personlighet kan en legge til rette for at hunden ikke belastes av situasjoner og miljøer vi vet den opplever som utfordrende.

PADA brukes nå i flere land og det er også egne PADA tester for andre arter,

som katt, hest og gårdsdyr.

PADA logo
bottom of page