top of page

  Sertifisering for Terapihund og Skolehund 

Sertifiseringen består av de 4 elementene under:

PADA Egnethetsvurdering

Personlighetstest av hunden hvor vi bedømmer om hunden din egner seg til å jobbe innen DaTi og om dere kan begynne utdanningen.

PADA egnethetsvurdering

kr 2750,-

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte tiltak på NMBU. Gir 5 studiepoeng

kr 8500,-

DAI samling

DAI med hund

Kurs i dyreassisterte tiltak med hund på NMBU, gir 10 studiepoeng.

kr 15 000,-

Praktisk prøve

En eksamen bestående av en simulert tiltak. Siste steg i utdanningen. Eksamen kan tas online.

kr 1500,-

online grunnkurs skolehund og terapihund

Valgfritt
Teorikurs

Online teorikurs hvor du lærer om DaTi, hundens adferd, hundens helse og trening av hund.

kr 2999,-

hund hilser

Valgfritt
Praktiske kurs

Få hjelp med å trene inn viktige ferdigheter og etablere gode rutiner. Kursdiplom til CV

kr 2900,-

Skolehund og Terapihund brukes innen

dyreassistert pedagogikk

dyreassistert behandling

 av personer med yrker innenfor pedagogikk og helsesektoren.

Hundene brukes i målrettede tiltak innen

Dyrebar Omsorg's kurs har høyt faglig innhold!

Kursene er basert på praktisk erfaring, nyere forskning og kompetanse innen etologi, antrozoologi, pedagogikk og folkehelse. Med faglig tyngde kan alle våre uteksaminerte bidra til kompetanseheving av dyreassisterte tiltak.

Universitetsutdanningen er kvalitetssikret av NOKUT

 

Vi følger IAHAIO sine retningslinjer og anbefalinger for utdanning av team innen dyreassisterte tiltak (DaTi).

iahaio logo
NMBU logo
Nokut logo
Dyreassisterte intervensjoner med hund

Vår utdanning er den eneste
utdanningen som er kvalitetssikret av NOKUT

(NOKUT fører tilsyn medkvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og skal stimulere til kvalitetsutvikling.)

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, hunden gjennomgår en utvidet helsesjekk og mentaltest hvert annet år, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert Dyrebar Tjenestehund kan du bruke PADA stempelet for å vise at hunden er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Skolhund i jobb

Skolehund, dyreassistert pedagogikk

Hvordan bruke hund som supplement innen pedagogikk

Hund i Skole

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Terapihund, dyreassistert behandling (terapi)

Hvordan bruke hund som supplement innen behandling

Hund innen barnevern

 

Dyrebare Team jobber med sosiale ferdigheter gjennom tilrettelagt kontakt med dyr og trygge, positive voksne. Vi jobber blant annet med å endre gruppedynamikk, forbedre relasjoner og styrking av enkelt individer. Behandlingen kan foregå både under institusjonsopphold og som hjemmebaserte tiltak. Ved tiltak i nærmiljøet, legges det vekt på at familien involveres i behandlingen. 

Terapihund i jobb

Hund innen psykisk helse

 

Dyrebare team kan hjelpe til i utredning og kartlegging av både barn og unge. De kan tilby trygghet og sosial støtte i vanskelige samtaler. Våre Dyrebare team kan hjelpe til med å knytte bånd til andre mennesker og til mer fysisk aktivitet. Teamene kan bistå andre fagfolk eller de kan jobbe på egen hånd.

Dyrebar Lisens

Dyrebar Lisens

Meld deg inn når du har fullført grunnutdanningen

Dyrebar Lisens Pro

Meld deg inn når du er sertifisert

Medlemskapene gir viktige fordeler:

som onlinemøter med andre medlemmer og Dyrebar Omsorg, foredrag hver måned, online veiledning, tilgang til forum og diskusjonsgrupper + mange andre fordeler.

Mentorprogram - lettere å få jobb

Som sertifisert og med Pro medlemskap får du en mentor som gir hjelp og veiledning til å navigere i arbeidsmarkedet.

Hundeterapi og rehabilitering på Catosenteret

Bitte Schou og hunden Pippa er med i vårt communtiy og jobber ukentlig på Cato Senteret innen rehabilitering.

Besøkshundkurs
Dyrbar tjenestehund
besøkshund

Grunnleggende teorikurs. Ikke obligatorisk, men anbefalt som grunnkurs

Introduksjonskurs
Introduksjonskurs
skolehund | terapihund

Introduksjonskurs i dyreassisterte tiltak. Første obligatoriske kurs i utdanningen som terapi/skolehund
 

DAI med hund
DAI med hund
Universitetskurs

Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund. Avsluttende kurs i terapi/skolhund utdanningen

Terapihundkurs grunnferdigheter

Dyrebare Tjenestehunder

grunnferdigheter 1

Praktisk helgekurs med fokus på grunnferdigheter. Kurset er utviklet for hunder og førere med mål om å jobbe som besøks-, terapi- eller skolehundteam

Terapihundkurs grunnferdigheter

Dyrebare Tjenestehunder

grunnferdigheter 2

Praktisk kveldskurs med fokus på grunnferdigheter. Kurset er en forlengelse av kurset grunnferdigheter 1

DAI kurs påbygging

Dyrebare Tjenestehunder

påbygging helg

Helgekurs for alle med sertifisert besøkshund, skolehund eller terapihund.

 

Få hjelp til å få velutstyrt verktøykasse av øvelser med deg i jobben. Det er viktig med et stort repertoar av øvelser for å dekke forskjellige behov.

Kursdiplom til CV

FAQ

 

Hvordan få godkjent skolehund?

Du må ha relevant utdanning innen pedagogikk, hunden må bestå en egnethetsvurdering, du må fullføre universitetsutdanning - dyreassisterte tiltak med hund og du må bestå praktisk prøve, en avsluttende eksamen.


Hva er en skolehund?

Personer med yrke innen pedagogikk, med videreutdanning innen dyreassisterte tiltak med hund, bruker en egnethetsvurdert hund som et pedagogisk verktøy til å hjelpe elever med utfordringer i skolen.


Hvem kan ha skolehund?

Personer med relevant utdanning innen pedagogikk, med videreutdanning innen dyreassisterte tiltak med hund som har bestått praktisk prøve med sertifisert (egnethetsvurdert) hund.
 

Hvordan få godkjent terapihund?

Du må ha relevant utdanning innen helsetjenesten, hunden må bestå en egnethetsvurdering, du må fullføre universitetsutdanningen - dyreassisterte tiltak med hund og du må bestå praktisk prøve, en avsluttende eksamen.

Hva er en terapihund?

Personer med yrke innen helsetjenesten, med videreutdanning innen dyreassisterte tiltak med hund, bruker en sertifisert (egnethetsvurdert) hund som et supplerende verktøy til behandling av personer med helsemessige utfordringer.
 

Hvem kan ha terapihund?

Personer med yrke innen helsetjenesten, med videreutdanning innen dyreassisterte tiltak med hund som har bestått praktisk prøve med sertifisert (egnethetsvurdert) hund.

Hva er dyreassisterte tjenester?

Personer med sertifisering innen dyreassisterte tiltak tilbyr eller utøver målrettede helsefremmende tiltak for personer med utfordringer innen skolen, psykiske lidelser, fysiske skader eller sykdom.


Hva er en dyreassistert tjenestehund?

Dyreassisterte tjenestehunder er sertifiserte besøkshunder, skolehunder eller terapihunder ledsaget av en person med utdanning innen dyreassisterte tiltak, hvor hundene innlemmes i helsefremmende tiltak for personer med for eksempel utfordringer innen skolen, psykiske lidelser, fysiske skader eller sykdom.

bottom of page