top of page

  Sertifisering for Terapihund og Skolehund 

Sertifiseringen består av de 4 elementene under, i rekkefølgen 1-4:

1

PADA Egnethetsvurdering

Personlighetstest av hunden hvor vi bedømmer om hunden din egner seg til å jobbe innen DAI og om dere kan begynne utdanningen.

PADA egnethetsvurdering

2

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner på NMBU. Gir 5 studiepoeng

Introduksjonskurs

3

DAI med hund

Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hund på NMBU, gir 10 studiepoeng.

DAI med hund

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve
Dyreassistert terapi
Skolehund

Skolehund | Terapihund

Dyreassisterte tjenestehunder brukes av personer med yrker innenfor pedagogikk og helsesektoren. Hundene brukes i målrettede tiltak innen

dyreassistert pedagogikk

dyreassistert terapi

Dyrebar Omsorg's kurs har høyt faglig innhold!

Kursene er basert på praktisk erfaring, nyere forskning og kompetanse innen etologi, antrozoologi, pedagogikk og folkehelse. Med faglig tyngde kan alle våre uteksaminerte bidra til kompetanseheving av dyreassisterte intervensjoner.

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, hunden gjennomgår en utvidet helsesjekk og mentaltest hvert annet år, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert Dyrebar Tjenestehund kan du bruke PADA stempelet for å vise at hunden er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Marie myhrvold bakke

Marie Myhrvold Bakke
om utdanningen innen dyreassisterte intervensjoner:

- Jeg opplevde kursingen og godkjenningen som en positiv og informativ prosess. Det var kjekt å møte ekte hundefolk som kjente til rasen min og kunne veilede meg på veien. Stor takk til Grete og Line! De andre deltakerne bidro til et unikt læringsmiljø på hvert kurs og bidro med sine hunder, kunnskap og perspektiver. Testene er fornuftig lagt opp og veldig relevante for å sikre dyrevelferden, mener hun.

Les mer om Marie på hennes

Dyrebar Lisens profil

Skolhund i jobb

Skolehund, dyreassistert pedagogikk

Hvordan bruke hund som supplement innen pedagogikk

Hund i Skole

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Terapihund, dyreassistert terapi

Hvordan bruke hund som supplement innen terapi

Hund innen barnevern

 

Dyrebare Team jobber med sosiale ferdigheter gjennom tilrettelagt kontakt med dyr og trygge, positive voksne. Vi jobber blant annet med å endre gruppedynamikk, forbedre relasjoner og styrking av enkelt individer. Behandlingen kan foregå både under institusjonsopphold og som hjemmebaserte tiltak. Ved tiltak i nærmiljøet, legges det vekt på at familien involveres i behandlingen. 

Terapihund i jobb

Hund innen psykisk helse

 

Dyrebare team kan hjelpe til i utredning og kartlegging av både barn og unge. De kan tilby trygghet og sosial støtte i vanskelige samtaler. Våre Dyrebare team kan hjelpe til med å knytte bånd til andre mennesker og til mer fysisk aktivitet. Teamene kan bistå andre fagfolk eller de kan jobbe på egen hånd.

Hundeterapi og rehabilitering på Catosenteret

Bitte Schou og hunden Pippa er med i vårt communtiy og jobber ukentlig på Cato Senteret innen rehabilitering.

Terapi skolhund kurs
Startkurs DAI

Startkurs DAI
skolehund | terapihund

Grunnleggende teorikurs. Ikke obligatprisk, men anbefalt som grunnkurs

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs

skolehund | terapihund

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Første obligatoriske kurs i utdanningen som terapi/skolehund
 

DAI med hund

DAI med hund

Universitetskurs

Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund. Avsluttende kurs i terapi/skolhund utdanningen

DAI samling

DAI Samling

Praktisk trening

Praktisk kurs hvor du vil lære de mest vanlige øvelsene du vil trenge når du går ut i jobb. Her møter du andre og får individuell oppfølging av kursholder
 

FAQ

 

Hvordan bli skolehund?

Du må ha relevant utdanning innen pedagogikk, hunden må bestå en egnethetsvurdering, du må fullføre universitetsutdanning - dyreassisterte intervensjoner med hund og du må bestå praktisk prøve, en avsluttende eksamen.


Hvordan få godkjent terapihund?

Du må ha relevant utdanning innen pedagogikk, hunden må bestå en egnethetsvurdering og du må fullføre universitetsutdanning for dyreassisterte intervensjoner med hund og du må bestå praktisk prøve, en avsluttende eksamen.


Hva er en skolehund?

Personer med yrke innen pedagogikk, med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner med hund, bruker en egnethetsvurdert hund som et pedagogisk verktøy til å hjelpe elever med utfordringer i skolen.


Hvem kan ha skolehund?

Personer med relevant utdanning innen pedagogikk, med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner med hund som har bestått praktisk prøve med sertifisert (egnethetsvurdert) hund.
 

Hvordan få godkjent terapihund?

Du må ha relevant utdanning innen helsetjenesten, hunden må bestå en egnethetsvurdering, du må fullføre universitetsutdanningen - dyreassisterte intervensjoner med hund og du må bestå praktisk prøve, en avsluttende eksamen.
 

Hva er en terapihund?

Personer med yrke innen helsetjenesten, med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner med hund, bruker en sertifisert (egnethetsvurdert) hund som et supplerende verktøy til behandling av personer med helsemessige utfordringer.

 

Hvem kan ha terapihund?

Personer med yrke innen helsetjenesten, med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner med hund som har bestått praktisk prøve med sertifisert (egnethetsvurdert) hund.

Hva er dyreassisterte tjenester?

Personer med sertifisering innen dyreassisterte intervensjoner tilbyr eller utøver målrettede helsefremmende tiltak for personer med utfordringer innen skolen, psykiske lidelser, fysiske skader eller sykdom.


Hva er dyreassistert tjenestehund?

Dyreassisterte tjenestehunder er sertifiserte besøkshunder, skolehunder eller terapihunder ledsaget av en person med utdanning innen dyreassisterte intervensjoner, hvor hundene brukes som verktøy i helsefremmende tiltak for personer med utfordringer innen skolen, psykiske lidelser, fysiske skader eller sykdom.

bottom of page