top of page

Egnethetsvurdering (PADA)

 

Egnethetsvurdering er obligatorisk for å kunne

sertifisere et dyr til å jobbe innen dyreassisterte tiltak

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd. Mange miljø og situasjoner i jobb innen DAI kan være belastende for dyrene, i forhold til høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

 

Fordeler med egnethetsvurdering

En stor fordel med å teste dyrene er at vi kan forstå de bedre og finne brukergrupper og miljø som passer dyret best. Ingen dyr passer til alt, men alle har sine individuelle egenskaper som gjør at de egner seg bedre på et eller flere områder. Dette gjør det lettere for dyrene å få trygge rammer, men gjør det også lettere og tryggere for oss, å skape intervensjoner som er tilrettelagt både bruker og dyret.  På denne måten får vi også utnyttet dyrets egenskaper på best mulig måte.

Bestått egnethetsvurdering

Nye retningslinjer fra Oslo kommune

Oslo kommune har kommet med nye retningslinjer for bruk av dyr på institusjon.

De krever at alle dyr som skal jobbe på institusjoner skal være godkjent av etolog.

Vår egnethetsvurdering er godkjent.

Vi ser ikke etter lydighet

 Hvor lydig eller veloppdragent dyret er, er ikke noe som  avgjør om det vil gjøre det bra på en egnethetsvurdering. 

 

Det vi ser etter er tegn på frykt, aggressjon, sosialitet, 

  unnvikende atferder mm. Hvis dyret er mentalt trygg, men har noen unoter, så er dette ting en kan trene på. 

Les mer på PADA sine nettsider

Mentaltes av hund

PADA stempel

Våre sertifisert Team kan bruke PADA stempelet for å vise at dyret deres er egnethetsvurdert og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

PADA stempel
bottom of page