top of page

Egnethetsvurdering (PADA)

 

Vi i Dyrebar Omsorg legger vekt på dyrevelferd innen dyreassisterte intervensjoner.

 

Dyr som skal delta i dyreassisterte intervensjoner må velges i henhold til formålet, være sunne, trygge, og møte kriteriene for risikohåndtering. Egnethetsvurderingen sikrer at dyrenes velferd blir ivaretatt. Trygge  og sosiale dyr i dyreassisterte intervensjoner berikes.

 

Dyrene må være mentalt og fysisk friske, ha en hensiktsmessig størrelse og alder, og må vise de nødvendige ferdigheter som gjør at de fungerer sammen med alle aktuelle brukere.

 

Les mer om PADA på deres nettside.

PADA logo
PADA stempel

PADA stempel

Våre sertifisert Team kan bruke PADA stempelet for å vise at dyret deres er egnethetsvurdert og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Mer om egnethetstest

Egnethetsvurdering

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd. Mange miljø og situasjoner i jobb innen DAI kan være belastende for dyrene, i forhold til høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

 

Fordeler med egnethetsvurdering

En stor fordel med å teste dyrene er at vi kan forstå de bedre og finne brukergrupper og miljø som passer dyret best. Ingen dyr passer til alt, men alle har sine individuelle egenskaper som gjør at de egner seg bedre på et eller flere områder. Dette gjør det lettere for dyrene å få trygge rammer, men gjør det også lettere og tryggere for oss, å skape intervensjoner som er tilrettelagt både bruker og dyret.  På denne måten får vi også utnyttet dyrets egenskaper på best mulig måte.

Bestått egnethetsvurdering

Vi ser ikke etter lydighet

 Hvor lydig eller veloppdragent dyret er, er ikke noe som  avgjør om det vil gjøre det bra på en egnethetsvurdering. 

 

Det vi ser etter er tegn på frykt, aggressjon, sosialitet, 

  unnvikende atferder mm. Hvis dyret er mentalt trygg, men har noen unoter, så er dette ting en kan trene på. 

Les mer på PADA sine nettsider