egnethetsvurdering av dyr til dyreassisterte intervensjoner

EGNETHETSVURDERING

 Dyr som skal delta i dyreassisterte intervensjoner må velges i henhold til formålet, være sunne, trygge, og møte kriteriene for risikohåndtering.

Dyr i dyreassisterte intervensjoner må være mentalt og fysisk friske

   ha en hensiktsmessig størrelse og alder, og må vise de nødvendige ferdigheter som gjør at 

  de fungerer sammen med alle aktuelle deltakere.  Les mer> 

Logo_geit2.png