top of page

Har du en trygg, sosial og
nysgjerrig katt?

Da har du en katt med stort potensial som tjenestekatt!

Teorikurset er et kattekurs

hvor du lærer å utvikle en trygg og god relasjon til katten din. For å jobbe med besøkskatt er det viktig at du og katten din er et samkjørt team. Kurset gir også en solid innføring i hvordan du jobber helsefremmende sammen med din katt, hvilke utfordringer du kan møte på og hvordan du legger opp et besøk til ulike brukergrupper.

Dyrevelferd

gjennom kurset lærer du også hvordan du kan ivareta kattens behov under besøk. Det skal ikke være belastende for katten, men en glede og berikelse i hverdagen

Hele utdanningen er online.

  Sertifisering for Dyrebar Tjenestekatt - bistand - besøkskatt 

Sertifiseringen består av  3 obligatoriske elementer

Ta utdanningen i eget tempo!

Du kan begynne utdanningen med PADA eller teorikurset, men for å bli sertifisert må katten bestå PADA.

PADA egnethetsvurdering

PADA egnethetsvurdering

Online personlighetstest av katten din hvor vi bedømmer om katten din egner seg og vil trives med å jobbe som Dyrebar Tjenestekatt.

kr 1750,-

Besøkshundkurs

Teorikurs

Online teorikurs for deg som vil arbeide helsefremmende med katten din.

kr 999,-

Praktisk prøve

Praktisk prøve

En online eksamen bestående av en simulert intervensjon. Siste steg i utdanningen.

kr 999,-

kr 1750,-

kr 999,-

Katter er kjent for sin beroligende natur

Katter er ofte assosiert med avslapning og velvære på grunn av deres rolige og kjærlige adferd. Denne naturlige evnen til å redusere stress kan være spesielt nyttig i situasjoner hvor en person har utfordringer med stress, angst eller uro. Når mennesker kommer i kontakt med katter, kan de oppleve en umiddelbar følelse av ro. Den myke pelsen kan være behagelig å stryke, og lyden av en katts purring kan fremme en følelse av trygghet og trivsel.

 

Hva slags jobb kan du få ?

Som besøksvenn med katt kan du jobbe med alle slags brukergrupper. Noen eksempler på jobber;

 • Jobb med insatte i fengsel

 • Bistå med barn og unge

 • Bistå innen psykisk helse

 • Jobb som eksamenskatt

 • Jobb med eldre

 • Ta jobb på institusjon eller for privatpersoner

 

Med vår sertifisering kan du ta betalte oppdrag. Vår veiledende pris er kr. 850,- pr sesjon (45min).
 

Med din besøkskatt må du jobbe i samarbeid med fagperson på stedet. Skal du f.eks jobbe på en skole, vil du bistå en pedagog, eller en psykiatrisk sykepleier hvis du vil jobbe innen lavterskel tilbud for psykisk helse i kommunen.

Stort behov for flere tjenestekatter

Det er få katteeiere som er klar over at det finnes kurstilbud for dem og katten. Det er ikke vanlig med kattekurs og aktiviteter med katt på samme måte som med hund og hest, men katter er like lærevillige og har de samme sosiale egenskapene.

 

Katter har også sine unike egenskaper til jobb innen dyreassisterte intervensjoner. Mange mennesker foretrekker katter fremfor andre dyr. Det er derfor viktig å få flere katter inn i helsefremmende tiltak.

 

kr 1750,-

kr 999,-

Besøksvenn med katt

Teorikurs

obligatorisk online kurs som del av sertifiseringen som Dyrebar tjenestekatt - besøkskatt

Connie Husfloen Pedersen
Veldig bra!

Lærerikt kurs om kattens adferd og velferd.

PADA katt

PADA egnethetsvurdering

Online test av katten

For å sikre kattens dyrevelferd og minimere risiko er det viktig å egnethetsvurdere katten. Testen vil bedømme om katten har de rette egenskapene til å jobbe som besøkskatt.

online praktisk prove katt

Praktisk prøve med katt

Avsluttende eksamen

Online prøve med et simulert besøk.

Fagkunnskapen bak kurset

Christine og Bjarne står bak innholdet i kurset. De oppdaterer kurset ved gjevne mellomrom i forhold til ny utvikling innen forskning og kunnskap på feltet.

Bli en del av
Dyrebar Lisens

 

Dyrebar Lisens er et faglig nettverk der du får støtte og et felleskap av andre som er interessert i dyreassisterte tiltak. Dyrebar Lisens består av forskere, sertifiserte team og mennesker med grunnutdanning (som for eksempel dette onlinekurset) innen dyreassisterte tiltak.

Som medlem av Dyrebar Lisens får du:

 • Deltagelse på onlinemøter og onlinekonferanser for medlemmer hver måned

 • 20% rabatt på alle kurs og produkter i nettbutikken

 • 15-45% på kjøp hos våre samarbeidspartnere

 • 30% på Agria forsikring 

 • Tilgang til alle webinarer gratis

 • Online veiledning 

 • Tilgang på et videobibliotek av DAI øvelser

 • Tilgang på forum og diskusjonsgrupper i vårt community

 • 15%-45% rabatt på flere merkevarer

Dekorativt bilde

kr 1750,-

kr 999,-

bottom of page