top of page

Sertifisering for Dyrebar Tjenestekatt - Besøkskatt

Sertifisering består av 3-4 elementer

1

PADA egnethetsvurdering

30% rabatt

Personlighetstest av katten din hvor vi bedømmer om hen egner seg til å jobbe innen DAI og om dere kan begynne utdanningen.

PADA egnethetsvurdering

2

Teorikurs

Online kurs for deg som vil arbeide med besøkskatt

Besøksvenn mer katt

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve

Har du en trygg, sosial og
nysgjerrig katt?

Da har du en katt med stort potensial som besøkskatt!

Teorikurset er et kattekurs

hvor du lærer å utvikle en trygg og god relasjon til katten din. For å jobbe med besøkskatt er det viktig at du og katten din er et samkjørt team. Kurset gir også en solid innføring i hvordan du jobber helsefremmende sammen med din katt, hvilke utfordringer du kan møte på og hvordan du legger opp et besøk til ulike brukergrupper.

Dyrevelferd

gjennom kurset lærer du også hvordan du kan ivareta kattens behov under besøk. Det skal ikke være belastende for katten, men en glede og berikelse i hverdagen

Hele utdanningen er online.

terapikatt

Pris

999,-

klarna financing

Del opp betalingen med klarna

Katter er kjent for sin beroligende natur

Katter er ofte assosiert med avslapning og velvære på grunn av deres rolige og kjærlige adferd. Denne naturlige evnen til å redusere stress kan være spesielt nyttig i situasjoner hvor en person har utfordringer med stress, angst eller uro. Når mennesker kommer i kontakt med katter, kan de oppleve en umiddelbar følelse av ro. Den myke pelsen kan være behagelig å stryke, og lyden av en katts purring kan fremme en følelse av trygghet og trivsel.

 

Hva slags jobb kan du få som besøksvenn med katt?

Som besøksvenn med katt kan du jobbe med alle slags brukergrupper. Noen eksempler på jobber;

  • Jobb med insatte i fengsel

  • Bistå med barn og unge

  • Bistå innen psykisk helse

  • Jobb som eksamenskatt

  • Jobb med eldre

  • Ta jobb på institusjon eller for privatpersoner

 

Med vår sertifisering kan du ta betalte oppdrag. Vår veiledende pris er kr. 850,- pr sesjon (45min).
 

Med din besøkskatt må du jobbe i samarbeid med fagperson på stedet. Skal du f.eks jobbe på en skole, vil du bistå en pedagog, eller en psykiatrisk sykepleier hvis du vil jobbe innen lavterskel tilbud for psykisk helse i kommunen.

Bli en del av
Dyrebar Lisens Pro


Når du er ferdig sertifisert kan du melde deg inn i Dyrebar Lisens. Lisens er et faglig nettverk hvor du får oppfølging fra Dyrebar Omsorg, et nettverk av andre sertifiserte å støtte deg på, samlinger, bistand for utviklingen av din bedrift, bedre tilgang til jobber, egen profilside på vår nettside og andre økonomiske fordeler.

Du får også mulighet til å bruke vårt godkjentstempel. Et kvalitetsstempel

Les mer om Lisens

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Connie Husfloen Pedersen
 

Veldig bra!
Lærerikt kurs om kattens adferd og velferd.

Besøksvenn med katt

Teorikurs

obligatorisk online kurs som del av sertifiseringen som Dyrebar tjenestekatt - besøkskatt

PADA katt

PADA egnethetsvurdering

Online test av katten

30% rabatt

For å sikre kattens dyrevelferd og minimere risiko er det viktig å egnethetsvurdere katten. Testen vil bedømme om katten har de rette egenskapene til å jobbe som besøkskatt.

online praktisk prove katt

Praktisk prøve med katt

Avsluttende eksamen

Online prøve med et simulert besøk.

Stort behov for flere besøkskatter

Det er få katteeiere som er klar over at det finnes kurstilbud for dem og katten. Det er ikke vanlig med kattekurs og aktiviteter med katt på samme måte som med hund og hest, men katter er like lærevillige og har de samme sosiale egenskapene.

 

Katter har også sine unike egenskaper til jobb innen dyreassisterte intervensjoner. Mange mennesker foretrekker katter fremfor andre dyr. Det er derfor viktig å få flere katter inn i helsefremmende tiltak.

 

Fagkunnskapen bak kurset

Christine og Bjarne står bak innholdet i kurset. De oppdaterer kurset ved gjevne mellomrom i forhold til ny utvikling innen forskning og kunnskap på feltet.

Pris

999,-

klarna financing

Del opp betalingen med klarna

bottom of page