top of page

Christine Olsen

Forskning- og utviklingsansvarlig

Christine har doktorgrad i folkehelsevitenskap, mastergrad i atferdsbiologi med rehabilitering som spesialemne, og etter- og videreutdanning innen veiledningspedagogikk. -Alt med fokus og forskning på dyreassisterte intervensjoner.


Christine holder foredrag om hund og dyreassisterte intervensjoner i inn- og utland.


Christine er etolog (læren om dyrs atferd), jobber med atferdsmodifisering, er hundeinstruktør og tester ulike arters personlighet og egnethet for dyreassisterte intervensjoner.


Christine er grunnlegger av selskapet og sitter som styreleder.

Christine Olsen
bottom of page