Christine Olsen

Forskning- og utviklingsansvarlig

Christine har doktorgrad i folkehelsevitenskap, mastergrad i atferdsbiologi med rehabilitering som spesialemne, og etter- og videreutdanning innen veiledningspedagogikk. -Alt med fokus og forskning på dyreassisterte intervensjoner.


Christine holder foredrag om hund og dyreassisterte intervensjoner i inn- og utland.


Christine er etolog (læren om dyrs atferd), jobber med atferdsmodifisering, er hundeinstruktør og tester ulike arters personlighet og egnethet.


Christine er grunnlegger av selskapet og sitter som styreleder.

Christine Olsen