top of page
Besøksvenn med katt
 • Besøksvenn med katt

  Ønsker du at katten din kan bidra til å hjelpe andre?

  Teorikurs for deg som vil jobbe med besøkskatt, skolekatt eller terapikatt.

  Dette kurset er et av stegene i full sertifisering.

   

  Les om hele sertifiseringsløpet for:

  Besøkskatt>

  Skolekatt | Terapikatt>

   

  At katter kan gi mennesker en følelse av velvære og virke stressreduserende, er godt kjent. Både kattens tilstedeværelse, kattens lyder, det å klappe på den, leke med den og iakkta den, har positive effekter som kan være et vindu eller snarvei inn til å hjelpe personer som er sårbare eller strever av ulike årsaker. Katten kan være en ressurs i målrettede tiltak innen pedagogikk, helse og lavterskel tilbud og aktiviteter.


  Besøksvenner med katt jobber med et bredt spekter av mennesker som trenger støtte, en pause fra utfordringene sine eller hjelp til å mestre. En besøkskatt kan jobbe med alle former for helsefremmende aktiviteter både for institusjoner og private oppdrag, i samarbeid med utdannede fagfolk.


  Terapikatt - dyreassistert terapi brukes som en systematisk del av et behandlingsopplegg. Dyreassistert terapi innebærer at personell innen helsevesenet eller sosialvesenet bruker et dyr som del av jobben sin.


  Skolekatt - dyreassistert pedagoikk er målrettet bruk av dyr som et pedagogisk verktøy. Skolekatter brukes som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- og spesifikke lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening. Som for eksempel ”lesekatt”.

   

   

  Les om hele sertifiseringsløpet for:

  Besøkskatt>

  Skolekatt | Terapikatt>

  Kurset inneholder:

  • Introduksjon
  • Katters effekt på menneskets helse
  • Kommunikasjon
  • Problematferd
  • Risikohåndtering og kattens helse
  • Læring og trening av katt
  • Intervju med sertifisert ekvipasje
  • Egnethetsvurdering av katt

   

  Kurset er nettbasert, og det vil ta ca. 10 timer å fullføre hele kurset. Vit at du har anledning til å stille spørsmål til kursansvarlig under hele kurset. Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis for at du har tatt teoridelen «Besøksvenn med katt».

   

  Sertifisering for besøkskatt krever:

  Egnethetsvurdering

  Teorikurset besøksvenn med katt

  Praktisk prøve

   

  Sertifisering for skolekatt og terapikatt krever:

  Egnethetsvurdering

  Teorikurset besøksvenn med katt

  Introduksjonskurs - universitetskurs på NMBU

  praktisk prøve

   

  Du kan også melde deg inn i Dyrebar Lisens og du kan videreutdanne deg ved å ta universitetsutdanningen vi har i samarbeid med NMBU for pedagoger og terapeuter.

   

  Har du spørsmål angående kurset ta kontakt med Christine: christine@dyrebaromsorg.no

   kr 999,00Pris
   bottom of page