top of page
PADA - Egnethetsvurdering katt

PADA - Egnethetsvurdering katt

Du kan jobbe med katten din innenfor blant annet

psykisk helse, med barn og unge med utfordringer i skolen, barnevern, eldreomsorg, for private, for kommunale institusjoner, med forskjellige tiltak for syke og uføre.

 

Som ufaglært kan du komme inn som et nyttig verktøy hos for f.eks en psykolog i samtale med en pasient eller som en støtte i skolen for barn med lese,- og skrivevansker.

 

Du som har utdanning og jobb innen helse eller pedagogikk kan implementere katten i jobben din.

 

 

PADA - Egnethetsvurdering

Egnethetsvurderingen gjøres online og er en obligatorisk del av sertifiseringen.

Dyr som skal delta i dyreassisterte intervensjoner må velges i henhold til formålet, være sunne, trygge, og møte kriteriene for risikohåndtering. Dyrene som velges må ha den rette egnethet, ha en hensiktsmessig størrelse og alder, og må vise de nødvendige ferdigheter som gjør at de fungerer sammen med alle aktuelle deltakere.

 

Dyrevelferd

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd. Mange miljø og situasjoner i jobb innen DAI kan være belastende for dyrene, i forhold til høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

 

Fordeler med egnethetsvurdering

En stor fordel med å teste dyrene er at vi kan forstå de bedre og finne brukergrupper og miljø som passer dyret best. Ingen dyr passer til alt, men alle har sine individuelle egenskaper som gjør at de egner seg bedre på et eller flere områder. Dette gjør det lettere for dyrene å få trygge rammer, men gjør det også lettere og tryggere for oss, å skape intervensjoner som er tilrettelagt både bruker og dyret.  På denne måten får vi også utnyttet dyrets egenskaper på best mulig måte.

Vi ser ikke etter lydighet

Hvor lydig eller veloppdragent dyret er, er ikke noe som avgjør om det vil gjøre det bra på en egnethetsvurdering. Det vi ser etter er tegn på frykt, aggressjon, sosialitet, unnvikende atferder mm. Hvis dyret er mentalt trygg, men har noen unoter, så er dette ting du kan trene på.

 

Les mer om de to sertifiseringene   her 

 

Har du spørsmål, send en mail til Christine@dyrebaromsorg.no

    kr 1 750,00Pris
    bottom of page