top of page

INTRODUKSJONSKURS

i dyreassisterte intervensjoner

 

dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som jobber med mennesker nye ideer og verktøy.

 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Terapidyr
NMBU logo

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Bred kompetanse

​Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg

har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet.

NMBU logo
Dyreassisterte intervensjoner på gård

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere

bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker

  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes

  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 

  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet

  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Skolehund i jobb

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Fagkunnskapen bak kurset

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset starter med en tre-dagers samling med forelesninger. Deltakerne skal deretter lese pensum og levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 


NB! Dersom man ikke ønsker studiepoeng, er det mulig å følge kurset uten å skrive semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter i kurset er;  minimum 80% tilstedeværelse på samlingen. For de som ønsker å få studiepoeng, så er det krav om bestått på semesteroppgava. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning vil foregå på norsk.

terapidyr

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Pensum

Fullstendig pensumliste vil bli lagt ut på Canvas ved oppstart av kurset. Hvis ønskelig så kan kursdeltakerne skaffe seg boka: 
Fine (redaktør) 2019. Håndbok i dyreassisterte intervensjoner. Faglig grunnlag og retningslinjer.

 

Fagbokforlaget. ISBN: 9788245025347.
https://www.fagbokforlaget.no/H
%C3%A5ndbok-i-dyreassisterte-intervensjoner/I9788245025347

Terapikatt

Eksamen

 

 

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. I

 

Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere semesteroppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis.

Skolehund

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.

Overnatting med enkel standard:

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstadn til undervisningslokalene.

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, men kort avstand til tog og buss direkte til Ås.

Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

bottom of page