top of page

Dyreassisterte intervensjoner med hund

Dyrebar Omsorg's universitetsutdanning for hund

10 studiepoeng

Dette kurset bygger på kurset Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner og vil gi ansatte i bl.a. skolevesenet, helse- eller sosialsektoren kunnskap om de positive effektene bruk av dyr kan ha på mennesker. Kurset viser hvordan dette kan brukes i praksis og gir deltakerne bedre kompetanse på etologi og innlæringsprinsipper.

 

Målgruppe

Det er kun de som har deltatt på og bestått Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner som kan delta på kurset i dyreassisterte intervensjoner med hund. Introduksjonskurset tilbys to ganger i året; vår og høst. Praktisk erfaring i hunde-/dyrehold er en fordel.

Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett

NMBU logo
Dyrebar omsorg - universitetsutdanning for skolehund og terapihund

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra veileder og faglærer via internett og telefon. Det er ingen forutsetning å medbringe egen hund til samlingene, da det vil være mulig å få lånt hund hos Dyrebar Omsorg til den praktiske treningen. 

Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger à 3 dager,

med individuell pensumlesning og utarbeidelse av en selvstendig oppgave.  Enkelte forelesninger vil bli på engelsk.

 

  • Samling 1 består av teori og presenteres digitalt. Samlingen vil bestå av noen forhåndsinnspilte forelesninger, noen forelesninger i sanntid og noe oppgaveløsning med mulighet for veiledning. 

  • Samling 2 består av en mye praktisk trening og noe teori.

For de som medbringer egen hund, vil det være mulighet for å gå opp til en praktisk test av ekvipasjen relatert til deltakerens praksisfelt i forbindelse med 2. samling. Denne frivillige prøven arrangeres av Dyrebar Omsorg og inngår ikke i kursavgiften. Det vil også være mulig å bestille en egnetshetsvurdering av hunden under andre samling. Dette er frivillig, og vil foregå utenom ordinær studiedag. Mentalbeskrivelsen utføres i regi av Dyrebar Omsorg, og inngår ikke i kursavgiften. Det er mulig å bestille tid til en slik vurdering når som helst.

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne blant annet:

  • ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd, innlæring og krav til det enkelte dyrs mentalitet

  • være i stand til å bruke denne etologiske kunnskapen til å velge riktig individ og hvordan forberede individet til oppgaver i dyreassistert intervensjon

  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en opplærings-situasjon og under arbeid med dyreassistert intervensjon

  • forstå betydningen av å ivareta brukerens interesser 

  • kunne vurdere etiske betraktninger ved innlemming av dyreassisterte intervensjoner

  • delta i utforming av prosjekt med dyreassisterte intervensjoner, og dermed kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksis

DAI med hund
DAI med hund

Eksamen

 

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen i kurset består av en praktisk og en teoretisk del.

Leveransen for den praktiske delen av eksamen er en film der deltakerne gjennomgår en øvelse med hund.

Den teoretiske delen av eksamen består av skriftlig besvarelse på 4-6 oppgaver. Besvarelsen skal være på totalt 3 000 ord.

Karakter for både praktisk og teoretisk del: bestått / ikke bestått.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset for øvrig (dvs. minimum 80% oppmøte) vil få utstedt et kursbevis. De som i tillegg til å avlegge eksamen gjennomfører praktisk prøve og egnethetsvurdering med hunden på en tilfredsstillende måte, vil få et eget bevis fra Dyrebar Omsorg på dette.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse.  Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

DAI med hund eksamen

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Fagkunnskapen bak kurset

Faglig ansvarlig for kurset er professor Ruth Newberry ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.

Overnatting med enkel standard:

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstadn til undervisningslokalene.

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, men kort avstand til tog og buss direkte til Ås.

Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, hunden gjennomgår en utvidet helsesjekk og mentaltest hvert annet år, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert Dyrebar Tjenestehund kan du bruke PADA stempelet for å vise at hunden er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

bottom of page