top of page

  Sertifisering for besøkshund 

Sertifiseringen består av 3 obligatoriske elementer

1

PADA Egnethetsvurdering

Personlighetstest av hunden hvor vi bedømmer om hunden din egner seg til å jobbe innen DAI og om dere kan begynne utdanningen.

PADA egnethetsvurdering

2

Teorikurs

Online teorikurs hvor du lærer om DAI, hundens adferd, hundens helse og trening av hund

Besøkshundkurs

3

DAI Samling

Praktisk trening med kursholder hvor du lærer å trene inn de viktigste atferdene inn DAI

(ikke obligatorisk)

DAI samling

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve

DYREBAR TJENESTHUND
BESØKSHUNDKURS

Dyrebar Omsorg's kurs har høyt faglig innhold! Kursene er basert på  forskning innen etologi, antrozoologi og folkehelse og med faglig tyngde kan alle våre uteksaminerte bidra til kompetanseheving av dyreassisterte intervensjoner.

 Besøkshund har blitt en viktig brikke for å bidra til å dekke menneskers 
  behov for fysisk nærhet i dagens samfunn. 

Gjennom kurset vil du lære hvordan du og hunden din kan bli et samkjørt team som hjelper personer med ulike utfordringer.

 • Hvordan hunder påvirker oss positivt

 • Hvordan implementere hund i arbeid mot ulike brukergrupper

 • Hva en institusjoner må tenke på rundt allergener og tiltak

 • Risikohåndtering

 • Konkrete øvelser dere kan trene på hjemme

 • Hvordan utvikle deres unike egenskaper

Dyrevelferd for besøkshund

gjennom kurset lærer du også hvordan du kan ivareta hundens behov under besøk. Vi trener hund med positiv forsterkning og kurset er kvalitetssikret av etolog. Å jobbe som Besøkshund skal være en glede og en berikelse for dere begge.

Besøkshundkurs

Hunder har en helt egen evne  til å gi oss ro

"

 få oss til å smile, få oss til å være til stede her og nå, og gi oss nærhet og varme. En hund slippes gjerne helt inn i komfortsonen allerede på første møte. Nærhet til mennesker kan være komplisert og ta tid, men med en hund kommer det naturlig og de positive effektene  varer ofte lenge etterpå. Mennesker som er ensomme og isolerte, kronisk syke, barn med lærevansker mm, det er mange som kan trenge dyreassitert aktivitet. 

"

Hunder gir oss ro
Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er sertifisert, hunden gjennomgår en utvidet helsesjekk og mentaltest hvert annet år, de har veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer via online samlinger.

PADA stempel

PADA stempel

Som sertifisert Dyrebar Tjenestehund kan du bruke PADA stempelet for å vise at hunden er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Hva sier forskning om effekt av besøkshund?

Forskning viser at omgang med dyr;

 • Styrker selvfølelse og mestring

 • Kan være en katalysator for å fremme menneskelig kontakt

 • Kan brukes som sosial støtte

 • Kan bidra til å gi økt motivasjon

 • Fremmer omsorgsevne og empati

 • Gir lavere blodtrykk

 • Gir lavere hjerterytme

 • Det utskilles hormoner som er positive for ro og velvære når vi har en positiv interaksjon med dyr. ​

Det er kun fantasien vår som setter begrensning for hvordan vi kan implementere hunden for å nå ulike terapeutiske eller pedagogiske mål.

Effekt av besøkshund

Har du en trygg, sosial og nysgjerrig hund?

Ja, da anbefaler vi deg dette kurset!  

Kurset gir også en solid innføring i hvordan du jobber helsefremmende sammen med din hund, hvilke utfordringer du kan møte på og hvordan du legger opp et besøk til ulike brukergrupper. Dette kurset legger opp til at du og hunden din utvikler og styrker relasjonen.

Tiltak med hund

Hunder brukes mye innen skole, barnevern, psykisk helse og fysisk rehabilitering. Hund benyttes av både institusjoner og privatpersoner. Hunder er allsidige og er lette å ta med seg i forskjellige miljøer og møter brukerene der de er. 

​​

Jobbe på team med hunden

Både hund og eier berikes gjennom arbeidet de gjør innen dyreassistert aktivitet.

Familiehunden kan  gjøre en viktig forskjell for andre, i tillegg til å være din beste venn. 

De fleste hunder setter pris på å jobbe sammen med eier og ha variasjon i hverdagen. Det viser seg at også hunder opplever en økning av hormonet oxytocin ved berøring mellom hund og menneske.

Nina Sinnes
Fantastisk mye nyttig!!
Kurset er bra forklart. Du trenger ikke klø deg i hodet av fremmedord. Du henger med hele tiden.
Kan anbefales selv om du ikke vil bli besøks hund. Det er så mye læring som nybegynnere på hund burde vite uansett 👍🐾🐾

 

Anette Brendjord Slinning
Great course
I warmly recommend this course to all passionate dog owners. I am filled with new insight, inspiration and motivation!

 

Tomm Percy Kristensen

 

Hunden Alma hjelper studenter under eksamenstiden

Alma er sertifisert som besøkshund. Her er hun på NMBU hvor hun gir elevene avkobling under en stressende tid. Elevene og skolene har vært så fornøyd med dette tilbudet at det nå er blitt en årlig jobb for flere av våre team.

Elevene ga tilbakemelding om at den lille avvekslingen med hundene senket eksamensnervene, ga energi og økte konsentrasjonen.

Alma terapihund og eksamenshund

Hva slags jobb kan du få som Besøkshund?

Som besøkshund kan du jobbe med alle slags brukergrupper;

 • Jobb med insatte i fengsel

 • Bistå med barn og unge

 • Bistå innen psykisk helse

 • Bistå innnen fysisk rehabilitering etter skade/sykdom

 • Jobb som eksamenshund

 • Jobb med eldre

 • Ta jobb på institusjon eller for privatpersoner

 

Med vår sertifisering kan du ta betalte oppdrag. Vår veiledende pris er kr. 850,- pr sesjon (45min).
 

Som besøkshund må du jobbe i samarbeid med fagperson på stedet. Skal du f.eks jobbe på en skole, vil du bistå en pedagog, eller en psykiatrisk sykepleier hvis du vil jobbe innen lavterskel tilbud for psykisk helse i kommunen.

Besøkshund jobber
Jobb som besøkshund

Fagkunnskapen bak kurset

Christine og Line står bak innholdet i kurset. De oppdaterer kurset ved gjevne mellomrom i forhold til ny utvikling innen forskning og kunnskap på feltet.

Fagkunnskapen bak kurset
diplom besøkshund

SERTIFISERINGSBEVIS

Ved fullført egnethetsvurdering, teorikurs, deltagelse på Dai samling

og bestått Praktisk prøve vil du til slutt motta et bevis for at du er

sertifisert og klar for å jobbe som Besøkshund!

Teorikurs (6t) 

 • Introduksjon – Hva er en besøkshund

 • Risikohåndtering

 • Læring

 • Hundens signaler

 • Hundens helse

 • Relasjon mellom hund og menneske

 • Kommunikasjon og etikk

 • Hvordan legge opp et besøk med besøkshund

 • Du får tilgang til flere kompendier til nedlasting 

 • Kursprøve med mulighet for kursbevis


BONUS 

 • Pensumbok

Med vår sertifisering som besøkshund kan du utføre både frivillig og betalte oppdrag.

Vår veiledende priser er kr. 850,- pr sesjon (45min). 

kursinnhold
Last ned brosjyrer:
Besøkshund PDF
hund på sykehus
bottom of page