top of page
Dyrebar Omsorg Junior

Dyrebar Omsorg Junior

Barn for dyrevelferd

Dyrebar Omsorg Junior ble startet på initiativ fra

Rigmor Olsen 9år gammel.

Hun ønsket å formidle kunnskap om dyr og dyrevelferd til barn.

 

Rigmor har mor som er etolog og far som har jobbet som politihundfører. Med ung kreativitet og kunnskapen hun har vokst opp med, har hun allerede fått Dyrebar Omsorg Junior til å samle mange barn til å utvikle et konsept, som jobber for både barn og dyr.

Det er viktig å gi barn kunnskap om dyrene de er glad i og bor med.

De aller fleste barn har respekt for kjærledyret sitt og ønsker at dyret har det godt, men for at barn skal kunne ivareta dyrets behov, må de ha kunnskap om dyret de lever med.

TIDLIG KUNNSKAP

 Dyrebar Omsorg ønsker å opplyse de yngste i samfunnet om

god dyrevelferd og dyrenes terapautiske funksjoner.

Vi ønsker å fokusere på et sunt forhold  mellom dyr og mennesker så tidlig som mulig.

 

Det er faktisk et mål i læreplanen at elever etter 4. klasse  skal kunne samtale om hva god dyrevelferd er.  

 

Derfor ønsker Dyrebar Omsorg å tilby de yngste tilgang på informasjon gjennom et  kort lite kurs vi håper inspirer de til å lære mer om dyrene vi lever med.

Dyrebar Omsorg Junior

Dyrevelferd

Kjæledyr, som for eksempel hunder, katter og andre selskapsdyr, er avhengige av sine menneskelige omsorgspersoner for sin trivsel og livskvalitet. Kjæledyr er bevisste vesener som er i stand til å oppleve smerte, har følelser og opplever stress.


Å opprettholde høye standarder for dyrevelferd for kjæledyr styrker forholdet mellom mennesker og dyr. Når kjæledyr føler seg trygge, elsket og godt ivaretatt, er de mer tilbøyelige til å vise positive atferd og bli verdifulle familiemedlemmer. Dette båndet mellom mennesker og kjæledyr kan gi stor glede, selskap og følelsesmessig støtte til begge parter.

 

Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med

Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet for dyreetikk har skrevet en flott barnebok som forteller om dyrehold og dyrevelferd, og denne boken er sendt ut til hvert skolekontor i hele landet. De har også en fin hjemmeside hvor du kan kjøpe boka, eller lære mer om hva dyrevelferd er. Les mer her.

Dyrebar Omsorg Junior
Dyrebar Omsorg Junior

Dyrevelferdskurs

Online kurs i dyrevelferd for barn

Dyrebar Omsorg Junior

Dyrevelferdskurs engelsk

Det samme online kurset på engelsk

kurs dyrevelferd barn dyrebar omsorg junior diplom

Diplom

Alle som fullfører online kurset til Dyrebar Omsorg Junior i dyrevelferd får tildelt et diplom.

Det er stas å kunne vise at en innehar kunnskap om noe en brenner for eller bryr seg om.

bottom of page