top of page

Dyreassisterte tiltak (DaTi)

Korrekt definisjon:

DaTi er definert som tjenester som tilrettelegges, veiledes eller formidles av en frivillig, helse- eller sosialtjenesteyter eller pedagog, som arbeider sammen med et spesielt kvalifisert dyr for å gi terapeutiske, pedagogiske, støttende prosesser rettet mot å øke menneskers velbefinnende.

Inn i begrepet er det også fokus på å sikre dyrevelferden,

noe som gjøres ved å vurdere hvert dyrs egnethet (PADA). Dyreassisterte tiltak er videre kategorisert i tre hovedområder: behandling, utdanning og bistand. Målet med dette er å sette klare forventninger og rammer for hvert spesialfelt. Innføringen av dette nye paraplybegrepet (Dyreassisterte Tiltak, forkortet DaTi) og dets underkategorier er ment å forbedre forståelsen for alle involverte i mottak og levering av tjenester, samt for de som studerer effektene.

Dyreassisterte tiltak

er et fagfelt grundig forankret i omfattende forskning og praktisk erfaring. Pedagogisk og terapeutisk effektivitet blir nøye dokumentert gjennom evaluering av
resultater i henhold til behandlingsplanen. Dyreassisterte tiltak brukes med god effekt innen fysisk rehabilitering, pedagogiske tiltak og psykisk helse.

Skolehund
terapikatt
Dyreassisterte intervensjoner
Dyreassisterte intervensjoner

Kategorier av DaTi

Dyreassisterte tiltak deles inn i forskjellige kategorier basert på formål

 

Dyreassisterte tiltak brukes innen pedagogikk og behandling, men også som lavterskel tilbud innen eldreomsorg, psykisk helse. Dyreassistert pedagogikk og behandling krever høyere utdanning og at de som tilbyr slike tiltak har et relevant yrke.

Dyreassistert bistand krever ingen formell utdanning annet enn sertifisering som tjenestedyr team.

Dyreassisterte intervensjoner
Hvorfor dyr?

Hvorfor dyr?

Spill video