top of page

Tiltak med dyr for barn & unge

DYREASSISTERTE TJENESTER

En logrende hale eller en purrende katt kan for mange sårbare barn og unge utgjøre en stor forskjell.

 

Vi ser at dyrebare team kan hjelpe sårbare barn og unge til å føle seg sett og verdifull.

 

Dyr dømmer ikke, de elsker deg for den du er, her og nå. Dyr gir også rom for berøring og sosial støtte.

Dyrebar Omsorg, sertifisete team med høy kompetanse

Et høydepunkt

i en utfordrende hverdag

Kanskje er en av de aller viktigste effektene vi ser når vi jobber målrettet med hesten, kua, hunden eller katten at barn og unge som sliter i hverdagen får noe å virkelig glede seg til. Ofte blir samværet med våre Dyrebare team ukas høydepunkt for mange av disse sårbare barn og unge.

 

Alle våre Dyrebare Team har spesialutdanning

innen dyreassisterte intervensjoner.

Dyreassisterte tjenester unge

Målrettet samhandling

med dyr

I tillegg vil målrettet samhandling med dyr kunne gi barn og unge mer motivasjon, deltagelse og redusert stress.

 

Vi opplever også at barn og unge blir tryggere og får bedre selvfølelse. Samvær med dyr er i mange tilfeller relasjonsbyggende.

 

Dyr bringer frem positive følelser som glede og nysgjerrighet hos barm og unge.

Dyreassisterte tjenester unge

Dyr i skolen

dyreassistert pedagogikk

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Dyreassisterte tjenester unge

Barnevern

dyreassistert terapi

Dyrebare Team jobber med sosiale ferdigheter gjennom tilrettelagt kontakt med dyr og trygge, positive voksne. Vi jobber blant annet med å endre gruppedynamikk, forbedre relasjoner og styrking av enkelt individer. Behandlingen kan foregå både under institusjonsopphold og som hjemmebaserte tiltak. Ved tiltak i nærmiljøet, legges det vekt på at familien involveres i behandlingen. 

Dyreassisterte tjenester unge

Psykisk helse

dyreassistert terapi

Dyrebare team kan hjelpe til i utredning og kartlegging av både barn og unge. De kan tilby trygghet og sosial støtte i vanskelige samtaler. Våre Dyrebare team kan hjelpe til med å knytte bånd til andre mennesker og til mer fysisk aktivitet. Teamene kan bistå andre fagfolk eller de kan jobbe på egen hånd.

Dyreassisterte tjenester unge
bottom of page