top of page

PADA hund

Personlighetsevaluering

(mentaltest)

basert på forskning

Sted: 

Ås - Ukentlige tester

(kort vei fra Oslo)

Stavanger - 08. - 09. juni

Pris

kr 2 750

Dyrebar tjenestehund terapihund
PADA mentaltest hund

Personlighetsevaluering hund
Utføres av adferdsbiolog (etolog)

Personlighetsevalueringen gjennomføres av fagperson (adferdsbiolog) med spesialisering innen hund og gir deg

en objektiv og faglig vurdering av hunden din

sin medfødte personlighet.

Mange adferdstrekk kan være subtile og vanskelige å oppdage. For alle hundeeiere, selv de mer erfarne, er det lett og noen ganger ikke fullt ut forstå hundens adferd og dette kan påvirke relasjon, kommunikasjon, hundens velferd, problemadferd og trygghet.

samhandling med hund

Dyrevelferd

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd.

 

Hunden må være minimum 2 år når den gjennomfører PADA.

Mange miljø og situasjoner (spesielt for tjenestehunder) - kan være belastende for dyrene. Høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker, trange og påtrengde steder, ukjente lukter og andre dyr er bare noe av det mange hunder kan oppleve som belastende og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

PADA hund logo

Fordeler med
personlighetsevaluering

Å vite mer om hundens personlighet kan gi deg nyttig informasjon om

 

  • Hvordan du kan trene hunden din bedre og mer effektivt i forskjellige hundesporter, men også den daglige hverdagslydigheten.

  • Hvordan du bedre kan hjelpe hunden din i hverdagen med eventuelle utfordringer den har

  • Hvordan dere kan få en bedre kommunikasjon ved at du får bedre forståelse av hva som driver adferden til hunden din

  • Hva som er viktig å ta hensyn til i forskjellige situasjoner og miljøer

  • Din hunds sterke og svake sider

  • Som oppdretter er dette et nyttig verktøy for å sikre at hundene du skal bruke i avl er mentalt sunne.

  • Om hunden din kan egne seg til å bli terapihund

  • Kan forklare hvorfor hunden din oppfører seg som den gjør i visse situasjoner

PADA mentaltest hund stempel

PADA stempel

Alle hundeeiere som har testet hunden sin med PADA kan bruke dette stempelet som bevis for at hunden er mentaltestet og det finnes dokumentasjon.

Oppdrettere kan vise at de tester sine hunder, at det finnes dokumentasjon og at de har fokus på god mentalitet i sitt oppdrett.

Ved bruk av hund i forskjellige typer tjeneste kan stempelet brukes for å vise at hunden er testet og det finnes dokumentasjon på hundens mentalitet.


Stempelet kan brukes på nettsider, bilder, sosiale medier og e-post signatur.

Ved å bruke stempelet sier du deg villig til å fremlegge dokumentasjon og beskrivelse av hundens mentalitet.​

 

PADA logo

PADA er en personlighetsevaluering utviklet av Dyrebar Omsorg og ICofA - i samarbeid med forskere i Ungarn - blant annet Ádám Miklósi som er et av de største navnene innen forskning på hund.

Evalueringen ble opprinnelig brukt som egnethetstest for dyreassisterte tjenestehunder, men har utviklet seg til å bli benyttet innen mange andre formål hvor en faglig vurdering av hundens mentalitet er viktig. Testen er et nyttig verktøy for å sikre dyrevelferd - spesielt for tjenestehunder. Med økt kunnskap og innsikt i hundens personlighet kan en legge til rette for at hunden ikke belastes av situasjoner og miljøer vi vet den opplever som utfordrende.

PADA brukes nå i flere land og det er også egne PADA tester for andre arter,

som katt, hest og gårdsdyr.

PADA logo
bottom of page