top of page

DAI -DYREASSISTERTE INTERVENSJONER

 

Dyreassistert pedagogikk

Dyreassistert terapi

Dyreassistert aktivitet

Kort og enkelt forklart:

«Mennesker og dyr sammen, hjelper personer med utfordringer i livet»

Korrekt definisjon:

«Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak»

Dyreassisterte intrevensjoner

er et fagfelt grundig forankret i omfattende forskning og praktisk erfaring. Pedagogisk og terapeutisk effektivitet blir nøye dokumentert gjennom evaluering av
resultater i henhold til behandlingsplanen. Dyreassisterte intervensjoner brukes med god effekt innen fysisk rehabilitering, pedagogiske tiltak og psykisk helse.

Skolehund
terapikatt
Dyreassisterte intervensjoner
Dyreassisterte intervensjoner

Kategorier av DAI

Dyreassisterte intervensjoner deles inn i forskjellige kategorier basert på formål

 

Dyreassisterte intervensjoner brukes innen pedagogikk og terapi, men også som lavterskel tilbud innen eldreomsorg, psykisk helse. Dyreassistert pedagogikk og terapi krever høyere utdanning og at de som tilbyr slike tiltak har et relevant yrke.

Dyreassistert aktivitet krever ingen formell utdanning annet enn sertifisering som tjenestedyr team.

Dyreassisterte intervensjoner
Hvorfor dyr?

Hvorfor dyr?

Spill video