top of page
skolehund, terapihund og elev

Helsefremmende
tiltak med dyr

Logo_gris hvit.png

Institusjon

Alle våre tiltak er skreddersydd de behovene din institusjon har. Dyrene ledsages av en person med kvalifikasjoner tilrettelagt for  den type tiltak dere behøver.

 

Tiltakene kan være på fast basis eller ved behov.

  Ta kontakt  

så hjelper vi deg å få rett tilbud.

Privat

Har du en person i nær familie som har behov for tiltak med dyr? Interaksjoner med dyr kan bidra til positive møter for eldre på institusjon. Barn og unge med psykiske problemer kan få trygge interaksjoner med dyr og en annen person, som kan gi et positivt avbrekk og eksponering i hverdagen. Tiltak med dyr kan bidra med å få en person ut i frisk luft, aktivitet og ut på tur.

  Ta kontakt  

så hjelper vi deg å få rett tilbud.

Se våre sertifiserte team

Alle sertifiserte team har fullført relevant utdanning, dyrene er egnethetstestet av etolog og dyrene gjennomgår regelmessig helsesjekk.

Logo_Hund hvit2.png

Tiltak med hund

Hunder brukes mye innen skole, barnevern, psykisk helse og fysisk rehabilitering.

 

Hund benyttes av både institusjoner og privatpersoner.

Hunder er allsidige og er lette å ta med seg i forskjellige miljøer og møter brukerene der de er. Hunder kan gjøre mange forskjellige aktiviteter og er lydhøre ovenfor brukerene.

Les mer>

Logo_katt hvit2.png

Tiltak med katt

Katter kan brukes med alle typer brukere og benyttes både av institusjoner og privatpersoner.

Katter er lette å ta med seg til forskjellige miljøer og møter brukerene der de er.

Katter er rolige, stille og nette.

Les mer>

Logo_hest hvit2.png

Tiltak med hest

Hester gir gode muligheter for teambuilding-øvelser eller i familie- eller gruppeterapi. Bruk av hest kan hjelpe folk i alle aldre og med forskjellig bakgrunn.

Hest benyttes både av institusjon og privatpersoner.

Brukeren møter der hesten er og blir eksponert også for miljøet rundt og i stallen.

Les mer>

Logo_sau hvit2.png

Tiltak på gård

DAI med gårdsdyr er ofte tilknyttet til inn på tunet. 

Tiltak på gård benyttes av både institusjoner og privatpersoner.

Gårder er allsidige og tilbyr et variert og berikende miljø i tillegg til interaksjon med forskjellige dyr. På gården kan også oppgaver utenom interaksjonene med dyrene være en del av tiltaket.

Les mer>

Dyreassisterte intervensjoner for barn og unge:

Skole:

Dyreassisterte intervensjoner med barn foregår både på og utenfor skolen og jobber med elever en til en eller i gruppe.

 

Skolehunder har vist seg veldig effektive for elever med lesevansker. Elevene leser til hunden som ikke dømmer og har en beroligende effekt som gjør at eleven lettere kan fokusere og demper presset om å prestere. Det er mange aktiviteter og øvelser en kan gjøre med hund som øker motivasjon og lyst for å lære. Elever som har problemer med uro har stort utbytte av å være i aktivitet. Hunder kan brukes på mange forskjellige måter, og ikke bare til å lære, men gi positive pauser, økt selvtillitt, nærhet og støtte og følelse av mestring. Ved å gjøre aktiviteter med hund kan elevene øve på samarbeid, kommunikasjon og selvregulering.

Katter kan være til stor hjelp for elever med lesevansker på lik linje som skolehunder. Noen katter er også trent til å gjøre mange av de samme øvelsene og aktivitene som hunder. Katter også har en beroligende effekt og kan være en støtte under samtaler og gi eleven positive pauser.

Alternativ skole på gård (mer informasjon kommer) 

Videregående elever med atferdsproblemer kan ha stor nytte av møter og aktiviteter med dyr utenom skolen. Mange av elevene har problemer med kommunikasjon og selvregulering. Under interaksjoner med dyr kan eleven øve seg på å lytte til og kommunisere med et annet individ som ikke dømmer, men allikevel responderer på elevens oppførsel og væremåte. Eleven får et trygt rom for mestring og utfoldelse og de positive erfaringene tar eleven med til skolen og ellers i hverdagen.

Barnevern:

...(Mer informasjon kommer) 

Psykisk helse:

Se beskrivelse under for tiltak innen psykisk helse generelt.

Dyreassisterte intervensjoner innen psykisk helse:

systematisk bruk av dyr som en integrert del av et behandlingsopplegg.

Rusomsorg:

...(Mer informasjon kommer) 

Psykolog:

I samtalebehandling kan dyr ha en beroligende og avvæpnende effekt. Dyrene er gode på å løsne opp spenninger og anspenthet og gi naturlige små pauser når ting er vanskelig. Disse små pausene kan gjøre det lettere å hente seg inn igjen og fortsette i en utfordrende situasjon. Dyret bidrar til produksjon av lykkehormoner som igjen gir økt konsentrasjon, energi og motivasjon til å bidra aktivt eller være mentalt tilstede. Dyret gjør det lettere å snakke om temaer som er belastende og såre. Dyret kan gi klienten viktige og naturlige pauser som er med på å dempe angst og uro.

Gruppebehandling:

Dyret kan brukes som verktøy for å skape samhold og interaksjon blant personene i gruppen. I gruppebehandling kan dyr ha en beroligende og avvæpnende effekt. Dyrene er gode på å løsne opp spenninger og anspenthet og gi naturlige små pauser når ting er vanskelig, som er med på å dempe angst og uro. Disse små pausene kan gjøre det lettere å hente seg inn igjen og fortsette i en utfordrende situasjon. Dyret bidrar til produksjon av lykkehormoner som igjen gir økt konsentrasjon, energi og motivasjon til å bidra aktivt eller være mentalt tilstede.

Kommunal psykiatrisk helsehjelp (psyk team):

Ved lavterskel tilbud i kommunen kan hund eller katt være med i samtaler eller aktiviteter ute. Ved samtaler kan dyret ha en beroligende effekt og erfaring viser at det blir lettere for personen å åpne seg for å snakke om såre temaer. Mange har god nytte av samtaler i kombinasjon med å gå tur. For noen kan besøk hjemme av hund eller katt være et godt supplement til tiltaket  for de som trenger å komme seg ut eller trenger sosial eksponering. Dyrene kan gjøre det lettere og mer lystbetont å være sosial og komme seg ut. Dyrene er avvæpnende og beroligende og kan senke terskelen for å utfordre seg i situasjoner som er vanskelige. Det kan være å oppholde seg på steder med mye mennesker, snakke med fremmede, sitte på utekafe eller andre situasjoner som oppleves som utfordrende.

Besøk på gård hjelper med eksponering for et variert miljø, samhandling med andre, fysisk aktivitet, variasjon i aktiviteter, rutiner, følelse av å bidra og være til nytte og positive interaksjoner med dyrene. På gården er det mange muligheter for å skape et trygt miljø og utfordringer som passer hver enkelt persons utfordringer. Det er muligheter for et opplegg med gradvis opptrapping i mer og mer utfordrende aktiviteter. Brukeren kan få trening i å ha ansvar for noe, som f.eks visse  gjøremål, opplæring av andre eller stell av et dyr. Besøk på gården kan også være så enkelt som en kilde til en positiv opplevelse og et avbrekk fra hverdagen.

Interaksjon med hest Hesteterapi kan innebære mer enn bare å ri på hesten. I noen økter kan det hende at en klient ikke engang berører hesten. Hesteassisterte intervensjoner kan foregå individuelt, men også i grupper. Hester gir gode muligheter for teambuilding-øvelser eller i familie- eller gruppeterapi. Bruk av hest kan hjelpe folk i alle aldre og med forskjellig bakgrunn med angst, depresjon, ADHD, atferdsforstyrrelser, selvtillit, avhengighet, traumer, kommunikasjonsevne, spiseforstyrrelser, grensesetting, sosiale ferdigheter, mestring, PTSD og mye mye mer.

Dyreassisterte intervensjoner innen fysisk helse:

Rehabilitering:

Ved skader pga ulykker eller sykdom kan aktiviteter med dyr, spesielt hund og katt bidra til økt motorisk aktivering. Egne øvelser med dyr kan styrke spesifikk motorikk og rehabilitering med dyr kan gi økt motivasjon og glede ved eventuelle anstrengende øvelser. Dyrene har en beroligende effekt og bidrar til økt konsentrasjon. Ved å legge fokus og konsentrasjon på dyret kan brukeren også oppleve redusert smerte under øvelsene ved at dyret fungerer som en distraksjon.

Ved varige mèn etter en ulykke kan det være psykisk belastende å akseptere funksjonsnedsettelse. Her kan dyr i rehabilitering være en ressurs for å gi en positivt opplevelse enten under samtaler eller ved fysisk opptrening. At dyret har en beroligende effekt og aktiverer lykkehormoner i kroppen kan bidra til et energiløft og økt motivasjon.

Dyreassisterte intervensjoner innen eldreomsorg:

Besøk hjemme:

For eldre som bor hjemme, men av forskjellige grunner har begrenset mobilitet eller berikelse i hverdagen, kan et besøk av et dyr være et positivt møte i hverdagen. Det kan bidra til økt aktivering både mentalt og motorisk og gi personen positive emosjoner som kan vare lenge etter besøket.

Besøk på eldresenter:

Eldre på eldresenter kan ha begrenset berikelse i hverdagen og noen sliter med demens. Hos denne gruppen kan også et besøk av et dyr være et positivt møte i hverdagen og kan bidra til økt aktivering både mentalt og motorisk og gi personen positive emosjoner som kan vare lenge etter besøket. Ved demens kan det å ha et dyr tilstede bidra til samtale og vekke til live gode minner. Dyr har også en beroligende effekt som varer også en tid etter besøket.

Besøk i gruppe på eldresenter:

Besøk i gruppe bidrar til økt kommunikasjon, sosialt samvær og økt samhold. Dyret blir et samtaleemne, aktiviteter med dyret bidrar til økt samarbeid og aktivering både mentalt og fysisk. Dyret skaper en lystbetont stemning og ved faste besøk gir det noe å se frem til i hverdagen.

Rehabilitering:

Ved skader pga fall eller sykdom kan aktiviteter med dyr, spesielt hund og katt bidra til økt motorisk aktivering. Egne øvelser med hun kan styrke spesifikk motorikk. Rehabilitering med dyr kan gi økt motivasjon og glede ved eventuelle anstrengende øvelser. 

tiltak med dyr
Logo_sau hvit2.png

Noen av våre kunder: