top of page
PADA egnethetsvurdering av hund

Vitenskapelig basert, internasjonal protokoll for vurdering av hunders mentalitet for DAI-formål.

Hva er PADA?

PADA er et system for egnethetsvurdering av hunder basert på forskning.

Systemet vurderer hunder basert på deres personlighet, deres psyke, fysiske tilstand og om hundene er trygge i jobb med mennesker. PADA er utviklet av en gruppe internasjonale eksperter fra Norge, Polen og Ungarn.

Pada hånbok bok
personlighetstest av hund

Hunders personlighet

Egnethhetsvurdering av hunder til dyreassistert intervensjon er en vitenskapelig basert metode for å vurdere hunders mentalitet.

Tester og momenter som brukes er valgt for å vise personlighetstrekk vi søker hos hunder i arbeid innen DAI: (manglende) frykt, omgjengelighet, samarbeid, (manglende) aggresjon, frimodighet og aktivitet.

merKurs

Finne rett svar...

Problemet med å velge ut hunder til dyreassisterte intervensjoner kommer opp som tema flere ganger på konferanser og workshops i DAI-miljøet. Internasjonale retningslinjer inneholder kun generelle utsagn om "egnet psyke", "god fysisk form" og "holdning til kontakt med mennesker". Om og hvordan disse egenskapene skal kontrolleres, er opp til de forskjellige organisasjonene å avgjøre, men vi ønsker å skape en internasjonal standard som kvalitetssikerer utvelgelsen av hunder.

mentaltest av hund

PADA som et første skritt

PADA måler om hunder er egnet, basert på deres personlighet, til å bli terapihunder;

dette er imidlertid kun et første steg i sertifisering innen DAI, noe som betyr at hunder som består PADA trenger mer trening for å lære ferdigheter som trengs i DAI. PADA er det første, obligatoriske trinn for hver hund, før den kan begynne å jobbe. Etter grundig opplæring skal ekvipasjen også bestå en praktisk eksamen knyttet til hvilke klienter de skal jobbe med.

PADA TEAM

Møt vårt team av eksperter som var involvert i forskningen i PADA-prosjektet. Med den enorme, varierte erfaringen og ulike faglige bakgrunnen utviklet teamet vårt et viktig og effektivt verktøy for å

teste hunders personlighet for dyreassisterte intervensjoner.

Ádám Miklósi

Ádám Miklósi

  Ungarn

Leder av Family Dog Project, Eötvös Loránd University. Leder for etologi, Eötvös Loránd University. Dr. Miklósi grunnla Family Dog Research Project i 1994. Som den første forskergruppen som studerte de atferdsmessige og kognitive aspektene ved hund-menneske-forholdet, er Family Dog Project en av de største hundeforskningsgruppene i verden med over 75 publiserte artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, og det er mye sett på som det formative forskningssenteret for hundens kognisjon. Dr. Miklósis forskningsinteresser spenner over atferdsmessig lateralisering, dyrs læring og kommunikasjon, og genetiske determinanter for atferd.

Line Sandstedt

Line Sandstedt

  Norge

Line Sandstedt er utdanningsansvarlig ved Norwegian Centre of Anthrozoology

Hun er lektor i realfag og doktorgrad i spesialundervisning og coaching. Sandstedt er også atferdsspesialist, hundetrener, og egnethetsvurderer av hunders personlighet for DAI. Sandstedt holder kurs i hundetrening både nasjonalt og internasjonalt. Hun har ansvaret for alt av undervisning som Dyrebar Omsorg gir, både hundetrening og opplæring av ekvipasjer. Line har jobbet for organisasjonen siden 2006.

Judit Abdai

Judit Abdai

  Ungarn

Dr. Judit Abdai er medlem av forskningsgruppen ved

The Family Dog Project.

Forskningen hennes fokuserer først og fremst på interaksjoner mellom dyr og roboter. Hun bruker også rammeverket for interaksjon mellom dyr og roboter som en ny metodisk tilnærming for å undersøke sosial atferd og kognisjon hos familiehunder og -katter.

Christine Olsen

Christine Olsen  

  Norge

Christine Olsen er grunnlegger og norsk forsknings- og utviklingsansvarlig i Dyrebar Omsorg og the International Center of Anthrozoology. Dr. Olsen har en en mastergrad i etologi, høyere utdanning i spesialpedagogikk og rehabilitering, og en doktorgrad i folkehelse med fokus på dyreassisterte intervensjoner. Forskningen hennes er ofte sitert og er rangert i topp 10% av alle forskningsresultater sporet av Almetric. Christine Olsen er også en forsker på atferd hos hund, hundetrener, og egnethetsvurderer hundens personlighet rundt om i Europa. Hun reiser med sine foredrag om DAI, egnethetsvurdering og dyrevelferd som foredragsholder på internasjonale konferanser.

Andrea Temesi

Andrea Temesi

  Ungarn

Andrea Temesi er stipendiat ved

The Family Dog Project group.

Hun forsker på effektene av positive dyr-menneske interaksjoner. For tiden jobber hun blant annet i the Genius Word Learning Dog Project

bottom of page