top of page

Do As I Do et viktig verktøy i jobb med skolehund og terapihund


Do as i do i dyreassisterte intervensjoner


Hvorfor bruke Do As I Do i jobb med skolehund og terapihund?


Do As I Do (DAID) er en metode for å lære hunder forskjellige adferder og ofte avanserte adferder som kan ta lang tid å trene inn med tradisjonelle metoder. Det kan være en enkelt adferd eller det kan være en kjede av adferder som f.eks å åpne en skuff, hente noe ut fra skuffen og levere gjenstanden et sted. Dette læres inn ved at hunden sitter og observerer hva en person gjør for så å imitere den samme adferden. Hunden lærer ved å se noen andre gjøre en adferd. Å lære på denne måten heter sosial læring. Do As I Do er en systematisk prosedyre med ganske enkle "regler". Dette er for å gjøre det forutsigbart for hunden, så den vet når den skal følge med på en adferd og når den skal imitere den. Det er også en metode eller prosedyre for å lære hunden prinsippet å kopiere adferder. Do As I Do er en prosedyre for å lære hunden konseptet rundt dette med sosial læring. Sosial læring er en interessant og effektiv metode å implementere i DAI.


Do As I Do med barn og ungdom

Når vi jobber med metoden Do As I do er det viktig at vi følger prosedyren og at vi gir hunden klare signaler. Dette gjør Do As I do til et nyttig verktøy i jobb med skolehund og terapihund når vi jobber med barn og unge som har utfordringer med blant annet konsentrasjonsvansker, sosioemosjonelle vansker og lav selvtillit. Prosedyren krever at barnet/ungdommen er ryddig, konsentrert, tålmodig og kan lese og sette seg inn i hvordan hunden oppfatter deres kommunikasjon/kroppsspråk. De må være bevisst sitt eget kroppsspråk, hundens kroppsspråk og hva kroppsspråket formidler. Øvelsen kan være utfordrende, men oppleves ofte spennende og morsom. Dette fører til økt konsentrasjon, mer motivasjon og hjelper ungdommene/barnet til å trene på å håndtere frustrasjon. Prosedyren krever ro, orden, evnen til å analysere og vente. Øvelsen trener barnets eller ungdommens impulskontroll, selvregulering og tålmodighet. Vi opplever at ungdommer og barn etter å ha jobbet med denne metoden bir mer bevisst på eget kroppsspråk, andres kroppsspråk og betydningen av kroppsspråk for

kommunikasjon.DoAsIDo i rehabilitering

Do As I Do er en nyttig øvelse for fysisk rehabilitering for mennesker som har gjennomgått skader, operasjoner eller andre helsemessige utfordringer. Prosedyren og samarbeidet med hunden kan øke motivasjon og engasjementet til rehabiliteringen og kan ta bort fokus fra eventuelle smerter. Å jobbe med en hund kan bidra til å redusere stress og angst hos pasienten. Dette kan ha en positiv innvirkning på rehabiliteringsprosessen, da det kan hjelpe pasienten med å være mer avslappet og positiv. Repetative, kjedelige øvelser blir mer lystbetonte og pasienten kan glemme at de jobber med rehabilitering. Mange pasienter ser frem til og gleder seg til aktivitetene med hunden. For de som er innlagt på sykehus eller institusjon blir dette et lyspunkt og en fint avbrekk fra en ofte kjedelig hverdag.


Sosial læring og Do As I Do har mange bruksområder og er blitt et verktøy vi ofte bruker i intervensjoner med hund og vi videreutvikler stadig hvordan vi implementerer det i ulike situasjoner og til ulike behov og utfordringer hos klientene.Do As I Do startkit kurs


Comentarios


bottom of page