top of page

Dyrevelferdskonferansen 2022. Språk og signaler - forstår du dyret ditt?


Torsdag 22. september 2022 arrangeres Dyrevelferdskonferansen for første gang! Ønsker du å delta digitalt kan du melde deg på her.Hva er Dyrevelferdskonferansen?

Dyrevelferdskonferansen arrangeres av Foreningen Norske Etologer (FNE) og er den første nasjonale konferansen om dyrevelferd i Norge. Formålet med konferansen er å skape en åpen arena for spørsmål og tematikk knyttet til dyrevelferd som vitenskap.Både Christine Olsen (Forskningsansvarlig i Dyrebar omsorg) og Erica H. Fjæran (Dyrebar Omsorg DAI instruktør i Trondheim) deltar på konferansen.Christine Olsen kommer til å snakke mer om "Hvordan sikre god dyrevelferd i dyreassisterte intervensjoner" der hun vil ta for seg viktige elementer av atferdsevaluering (og egnethet) hos dyr som jobber i DAI, og viktigheten av dyrenes kommunikasjon i DAI, og hvorfor dette er viktig kunnskap for å sikre DAI-dyr god dyrevelferdDyrevelferdskonferansen er for deg som eier eller jobber med dyr, og andre som er engasjert for dyrs velferd.

Her kan du lære mer om dyrs generelle og artsspesifikke atferder og behov, stille spørsmål og engasjere deg faglig om dyr.


Bakgrunn

Dyrevelferdskonferansen arrangeres av Foreningen Norske Etologer (FNE) og er den første nasjonale konferansen om dyrevelferd i Norge. Formålet med konferansen er å skape en åpen arena for spørsmål og tematikk knyttet til dyrevelferd som vitenskap.Hvorfor trenger vi en dyrevelferdskonferanse?

Folk flest er opptatt av at dyr skal ha det bra. FNE jobber for økt kunnskap om dyrs atferd og velferd og ønsker en faglig inngang til et mer kunnskapsorientert dyrehold. Økt kunnskap og kunnskapsoverføring om etologi kan bidra til å heve den generelle fagkompetansen om dyrevelferd, og dermed også senke konfliktnivåer knyttet til dyrevelferdsdebatten. Dette er et prinsipielt viktig tiltak som kan fasilitere bedre kompetanse i hold av alle dyr, jf. Dyrevelferdsloven § 6.Hva har fagkunnskap å si for dyrevelferd?

En vesentlig side ved godt dyrehold er fundamentert i den stadig økende forskningen og kunnskapen knyttet til dyrs atferd og atferdsbehov. For å ivareta legitimitet og tillit til ulike typer dyrehold må vi derfor sørge for god kunnskap blant de som er direkte involvert og ansvarlige for dyrs velferd. Etologi er et fagfelt og dyrevelferd en bred vitenskap, hvorav begge er dynamiske og i stadig utvikling. Denne faglige fornyelsen kan med fordel belyses bedre, både gjennom kunnskapskrav til dyrehold og i den generelle dyrevelferdsdebatten. FNE mener at økt kunnskap om etologi kan komme privatpersoner, rådgivningstjenester, veterinærer, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, og ikke minst dyrene, til gode. Dyrevelferdskonferansen er et tiltak som skal møte dyreeiere (og andre som jobber med eller har ansvar for dyr) med åpenhet i den faglige diskusjonen knyttet til dyrs atferd og velferd. Konferansen skal fasilitere kommunikasjon og dialog om en mangfoldig tematikk, hvor målgruppen er dyreeiere som ønsker å tilegne seg kunnskap om arten de holder. Konferansen vil formidle både artsspesifikk og generell kunnskap, slik at dyreeiere også får anledning til å lære om mekanismer og behov som gjelder alle typer dyr i alle typer dyrehold.

2 Comments


Christine Olsen
Christine Olsen
Sep 20, 2022

Det er så bra at Foreningen Norske Etologer arrangerer denne konferansen! 🙏🏾

Like

Line
Line
Sep 20, 2022

Gleder meg 🤩

Like
bottom of page