– Flere har fått bedre livskvalitet gjennom våre metoder