top of page

Gevinst av å gi omsorg


Gevinst av å gi omsorg


Vi fokuserer mye på hva vi kan gi andre, hvordan vi kan hjelpe andre gjennom dyreassisterte tiltak og vi ser mye på hva forskningen sier om hvilke helsefordeler personer kan ha av å delta i tiltak med dyr. Dette er det vi brenner for, det er det som er motoren som skaper så mye engasjement hos våre sertifiserte team, de nye som vil utdanne seg innen dette og oss i Dyrebar Omsorg.


Vi er stadig opptatt av spørsmål som:

Hvordan kan vi gi brukere best mulig utbytte av tiltak?

Hvordan kan vi tilspisse og tilrettelegge tiltakene bedre?

Hvordan kan vi måle effekt?

Hvem har størst fordel av tiltak med dyr?

I hvilke problemstillinger er det effektivt å bruke dyreassisterte tiltak?

Hvilke brukergrupper har best utbytte av dyreassisterte tiltak?


Men vi glemmer et viktig spørsmål, et spørsmål som går andre veien?Hvilken gevinst får du av å gi omsorg med dyret ditt?


Å gi omsorg gir en følelse av å være betydningsfull, være verdsatt, være til nytte, være en viktig brikke i samfunnet og være en som kan bidra til positiv endring. Bare det å vite at du har bidratt til at et barn kan lese med glede og ikke med angst og at dette vil ha en betydelig positiv innvirkning på barnets fremtid, vil gi en stor glede, et varmt minne og en god selvfølelse. 


De følelsesmessige fordelene du får, tar du med deg i hverdagen og i interaksjoner med andre. Det smitter over i hvordan du håndterer motgang og hvordan du kommuniserer med og forholder deg til andre mennesker ellers i livet. Å gi omsorg kan forbedre humøret og gi følelse av lykke. Dette er kanskje hvorfor omsorgspersoner ofte oppgir at de er fornøyd med livet generelt.Gevinst av å gi omsorg


Den gode selvfølelsen du får bidrar også til bedre fysisk og mental helse. Det reduserer stress og angst, gir forbedret hjertehelse og et sterkere immunforsvar. Det å gi omsorg trigger også utskillelse av lykkehormoner og aktiverer deler av hjernen assosiert med empati og belønningssystemet. Dette kan igjen bidra til varige positive endringer i nevrale nettverk i hjernen. 


Å gi omsorg reduserer følelsen av ensomhet. Det kan gi en følelse av å ha en sterkere tilknytning og tilhørighet til samfunnet og andre mennesker, og dette har en positiv innvirkning på vår mentale helse. Gevinst av å gi omsorg


Det er denne sirkelen som gjør denne jobben så betydningsfull. Vår gevinst av å gi omsorg er andres gevinst. Jo mer vi gir desto mer får vi tilbake av positive fordeler og følelser. Det inspirerer oss og gir oss mer pågangsmot, energi og motivasjon til å fortsette og til å forbedre oss. At vi tenker på oss selv er også viktig! Jo bedre vi har det med oss selv desto mer har vi å gi til andre. Vi er like viktige som de vi hjelper og vi skal alltid huske å ivareta vår egen psykiske og fysiske helse. 


besøkshundkurs

besøksvenn med katt

universitetsutdanning dyreassisterte intervensjoner


Comments


bottom of page