top of page

Hund som folkehelsearbeider - Line snakker på Arendalsuka


Dyrebar Omsorg på arendalsuka

NKK - den norske kennelklubben var på Arendalsuka med tema "Hund som folkehelsearbeider: Hvordan hunder bidrar til mer velferd og bedre helse".


NKK inviterte oss i Dyrebar Omsorg til å snakke om og dele vår erfaring og kunnskap innen dyreassisterte intervensjoner med hund og hundens helsefremmende innvirkning på mennesker. Line legger frem resultater fra forskning som dokumenterer hvorfor "hund som folkehelsearbeider" er et dagsaktuelt tema for norsk politikk og psykisk helse.


Arendalsuka er et årlig arrangement med debatter og foredrag hvor ulike aktører setter på dagsorden viktige tema for hva som skal til eller kan bidra til å løse dagens sammfunnsutfordringer.


Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.


Arendalsuka's visjon:

"Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati."


Se hele direktesendingen fra NKK.

Vil du bare se Line's foredrag kan du spole frem til ca 15:15
 

Kurs og utdanning

for besøkshund, skolehund og terapihundBesøkshundkurs

startkurs terapihund og skolehund

Pada egnethetsvurdering hund

dai samlingComments


bottom of page