top of page

Hva vil det si å jobbe med terapikatt?

Hva er egentlig katteassisterte tiltak? 

Sertifiserte team jobber med tilrettelagte tiltak med katt innen helse, sosialtjenester eller innen pedagogiske yrker, for å gi terapeutiske, pedagogiske og støttende prosesser rettet mot å øke menneskers velbefinnende. I tillegg er det også fokus på å sikre dyrevelferden, noe som gjøres ved å vurdere hvert dyrs egnethet (PADA).


-Og det er ingen tvil om at katter kan bidra i behandling av mennesker med ulike utfordringer. Det være seg barn og ungdom som sliter i hverdagen, enten i hjemmet eller på institusjon. Det kan være studenter som trenger et avbrekk i en krevende studiehverdag, ensomme personer, personer på ulike institusjoner. Ja, you name it.
Lina berndtsson og terapikatt

  • Les Lina Berndtsson fortelle om sin erfaring med å jobbe med sin terapikatt Koby, lenger ned i artikkelen.Katter kan for eksempel være en viktig kilde til avspenning under krevende samtaler med for eksempel leger, pedagoger eller miljøterapeuter.

En terapikatt bidra til at personen føler seg mer komfortabel og lettere åpner seg opp og kan snakke om sine følelser og utfordringer. Berøring av eller interaksjon med en terapikatt kan hjelpe til med å redusere angstnivået og fremme avslapning.

Terapikatter kan være spesielt nyttige i samtaler med barn og ungdom som har opplevd traumer eller vanskelige hjemmeforhold. Katter har en naturlig evne til å skape en følelse av ro og trygghet, noe som kan hjelpe disse barna å føle seg mer komfortable og åpne opp om sine opplevelser.

I tillegg kan interaksjon med katter være terapeutisk for barn og ungdom som har problemer med å regulere følelsene sine. Tiltakene med terapikatt kan bidra til å utvikle emosjonell regulering og sosiale ferdigheter.


Katter trenger ikke å trenes.

En fordel med katter er at deres naturlige væremåte er deres beste terapeutiske egenskap. Det er ikke behov for å trene kattene til å kunne triks og øvelser som vi gjør med noen andre dyr. Det kan selvsagt være et ekstra verktøy, men det er ikke nødvendig. Det er eier som må trenes. Det er viktig med grundig teoretisk kunnskap om hvordan man tilrettelegger tiltak med katt, hvordan ivareta både kattens og brukerens velferd under tiltakene og hvordan implementere katten på en hensiktsmessig måte. 


Mange som jobber med dyreassisterte tiltak opplever at personer de jobber med lyser opp og venter og ser frem til at de skal komme. De opplever å være en betydningsfull del av hverdagen til personen/e de jobber med. Du og katten er et team som kan ha stor innvirkning på dagshumør, stemningsleie, angst, smerte, motløshet, motivasjon, konsentrasjon og mer. Sårbare mennesker kan ofte sette opp en beskyttende "mur" rundt seg selv og sine følelser og de kan reagere med sinne eller likegyldighet overfor ytre hjelpetiltak.. Dette er en vanlig forsvarsmekanisme der terapi eller arbeid med personlige utfordringer kan oppfattes som anstrengende, og hvor personen opplever mye frustrasjon. I slike situasjoner kan katteassisterte tiltak være med på å svekke muren og åpne opp for at personen blir mer mottakelig for hjelp.


For mange individer kan sykdom plutselig sette mange begrensninger på deres daglige liv og aktiviteter. Noen må bo på institusjon, andre er blitt uføre, noen opplever at de ikke kan gjøre de samme aktivitetene de gjorde før og dette kan endre holdninger de har til livet og hvordan de ser seg selv. Her kan katteassisterte tiltak ha stor betydning for å gi personen en viktig pause, noe positivt å se frem til og en uanstrengt kilde til støtte og omsorg. De positive effektene av katteassisterte tiltak kan vare lenge etter at tiltaket er over. Det kan også være noe positivt å se tilbake på i en utfordrende hverdag.


Å være involvert i å skape positiv endring for sårbare individer er en unik opplevelse som skaper minner for livet. Det er rørende og viktige historier.Dyrevelferd i katteassisterte tiltak.

Selv om det er mye dokumentasjon på at katteassisterte tiltak er bra for oss mennesker, er det viktig å tenke på hvordan kattene har det når de er med på slike oppdrag. I Norge har jo dyr en helt egen lov, nemlig Dyrevelferdsloven (Lov om dyrevelferd). I den står det spesifikt at “Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”. Dette er viktig å tenke på når man jobber med katteassisterte tiltak. -For det kan faktisk være ganske så belastende for katter å bli tatt med i ulike ukjente miljø og møte mange fremmede mennesker. Derfor har Dyrebar Omsorg strenge krav til vurdering av egnethet før katten kan implementeres i katteassisterte tiltak. 


Katteeieren må ta et teoretisk kurs (dette er online så det kan gjøres når som helst, hvor som helst). Videre må katten bli evaluert av en etolog (dette kan også gjøres online dersom dere bor langt unna Ås), og til slutt må eieren ta med katten og filme et fiktivt besøk på et fremmed sted. 


Selv om vi nå sier at det er ganske strenge krav for å kunne jobbe med katteassisterte intervensjoner, må du for all del ikke la deg skremme. Det finnes såååå mange katter som virkelig kan gjøre en fantastisk innsats sammen med deg som eier. Koby terapikatt


Lina forteller om sin erfaring med jobbe med terapikatt.

Det er en glede både for meg, katten min og de vi besøker å arbeide med katteassisterte tiltak. For meg startet det hele med en stadig økende interesse for å bidra med noe godt for andre mennesker. Jeg vil at flere skal oppleve gleden, tryggheten, vennskapet og det gode samspillet du ofte finner mellom dyr og mennesker. 


Jeg husker at jeg søkte etter informasjon om hvordan jeg og min katt kunne bidra til noe godt for andre. Dette ble det første steget til flere kurs og læring om hvordan man kunne arbeide med dyr og mennesker i samspill. Kursene handlet om å bli kjent med ulike reaksjonsmønstre hos katten og situasjoner man kunne møte. Samt fikk jeg avdekket om min katt kunne være en egnet besøkskatt - noe ikke alle katter er. Derfor er jeg så glad for at det finnes en god egnethetstest og utdanning som organisasjonen Dyrebar Omsorg tilbyr og da føles det både tryggere og mer profesjonelt. 


Min katt heter Koby og er en herlig gutt på snart 2 år. I mai 2023 hadde vi gleden og se ham godkjent som besøkskatt, gjennom programmet til Dyrebar Omsorg.Koby passer meget bra for katteassisterte tiltak da han er rolig, vennlig, kosete og elsker selskap. Han tilpasser seg raskt nye miljøer og føler seg trygg. Dette er viktig når du skal ta med katten til oppdrag. En trygg og rolig katt viderefører roen til de du besøker, noe vi ser spesielt ved sykehjem og hos pasienter med demens.

Når vi besøker eldre boende på sykehjem gir Koby dem et trygt og fint avbrekk i hverdagen. Vi opplever mange smil, glede og latter hos de vi møter. Som oftest får de gi Koby litt godis, ha ham i fanget eller ved siden av dem. Det er alltid ekstra moro når han viser at han kan sitte pent for å sikre en godbit.


Med katteassisterte tiltak er det viktig at du kjenner dyret ditt godt. Du må forstå signalene og vite hvordan du skal reagere på dem. Selv om Koby trives på besøk, kan det bli mange inntrykk og vi holder derfor besøkene til cirka 30- 40 minutter, i alle fall på gruppebesøk. Noen ganger møter vi flere samtidig, vi pleier ha maks fem personer, og andre ganger møtes vi på en-til- en besøk. Koby viser meg når han føler seg ferdig med å legge seg til siden i rommet.

Koby fungerer flott med eldre og barn - spesielt da han kan slappe av og ligge stille ved siden av et barn som for eksempel kan øve på og lese for han. Per i dag har vi mest oppdrag for eldre på sykehjem eller eldresenter, men vi ønsker å arbeide mer med barn og andre i samfunnet. Jeg kjenner at jeg er heldig som har en så rolig og fin katt som Koby, som kan tilpasse seg de fleste miljøer og gi både omsorg og glede til så mange.  Terapikatt kurs

Online utdanning

Start utdanningen til å bli besøksvenn med katt. Kurset er i samarbeid med etolog og forfatter Bjarne O. Braastad.Egnethetsvurdering katt

Egnethetsvurdering

Online personlighetstest av katten din hvor vi bedømmer om katten din egner seg og vil trives med å jobbe som Dyrebar Tjenestekatt.留言


bottom of page