top of page

  Sertifisering for Dyrebar Tjenestekatt - skolekatt og terapikatt

Sertifiseringen består av  4 obligatoriske elementer

Ta utdanningen i eget tempo!

Du kan begynne utdanningen med PADA eller teorikurset, men for å bli sertifisert må katten bestå PADA.

PADA egnethetsvurdering

PADA egnethetsvurdering

Online personlighetstest av katten din hvor vi bedømmer om katten din egner seg og vil trives med å jobbe som Dyrebar Tjenestekatt.

kr 1750,-

Besøkshundkurs

Teorikurs

Online teorikurs for deg som vil arbeide helsefremmende med katten din.

kr 999,-

Praktisk prøve

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner på NMBU.

Gir 5 studiepoeng

kr 8 500,-

Praktisk prøve

Praktisk prøve

En online eksamen bestående av en simulert intervensjon. Siste steg i utdanningen.

kr 999,-

Skolekatt

For deg som er pedagog og vil bruke katten din i jobb med elever eller barn i barnehagen.

Terapikatt

For deg som vil bruke katten din i din jobb innen psykisk eller fysisk helse.

Høyt faglig innhold. Kursene er basert på  forskning innen etologi, antrozoologi og folkehelse og gir faglig tyngde som uteksaminert. 

Dyrebar Omsorg, høyt faglig innhold!

Kurs i dyreassisterte tiltak

med katt

 

Dyrebar Omsorg's kurs har høyt faglig innhold!

Kursene er basert på  forskning innen etologi, antrozoologi og folkehelse og med faglig tyngde kan alle våre uteksaminerte bidra til kompetanseheving av dyreassisterte tiltak.

Universitetsutdanningen er kvalitetssikret av NOKUT

 

Vi følger IAHAIO sine retningslinjer og anbefalinger for utdanning av team innen dyreassisterte tiltak (DaTi).

Vi har fokus på dyrevelferd

All trening av dyr baserer seg på positiv forsterkning og mentaltesting av dyrene.

iahaio logo
NMBU logo
Nokut logo

Dyreassistert pedagogikk

Hvordan bruke katt som supplement innen pedagogikk

Katt i skolen

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Skolekatt
katt i jobb

Dyreassistert terapi

Hvordan bruke katt som supplement innen terapi

Katt innen barnevern

 

Dyrebare Team jobber med sosiale ferdigheter gjennom tilrettelagt kontakt med dyr og trygge, positive voksne. Vi jobber blant annet med å endre gruppedynamikk, forbedre relasjoner og styrking av enkelt individer. Behandlingen kan foregå både under institusjonsopphold og som hjemmebaserte tiltak. Ved tiltak i nærmiljøet, legges det vekt på at familien involveres i behandlingen. 

Terapikatt barnevern

Katt innen psykisk helse

 

Dyrebare team kan hjelpe til i utredning og kartlegging av både barn og unge. De kan tilby trygghet og sosial støtte i vanskelige samtaler. Våre Dyrebare team kan hjelpe til med å knytte bånd til andre mennesker og til mer fysisk aktivitet. Teamene kan bistå andre fagfolk eller de kan jobbe på egen hånd.

Terapikatt

PADA egnethetsvurdering

 

Før du begynner på utdanningen må du ta en PADA egnethetsvurdering av katten din.

Dette er for å avgjøre om katten din har de rette egenskapene som skal til for å kunne jobbe som skolekatt eller terapikatt. Å jobbe tett på mennesker i uforutsigbare miljø kan være belastende for katten og ikke alle katter trives med å være sosiale. Testen ser også på hvordan katten reagerer/ikke reagerer i stressende situasjoner.

PADA testen er et viktig verktøy for å bedre kunne ivareta velferden til katten - og i kurset vil du lære hvordan du kan tilrettelegge for at katten din skal trives og kunne minimere belastning.

PADA katt

Kapittelet

kattens kommunikasjon

Se et lite utdrag fra grunnkurset og få en smakebit på Bjarne O. Braastad som foredragsholder.

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert team kan du bruke PADA stempelet for å vise at katten er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

PADA Egnethetsvurdering
PADA egnethetsvurdering

Obligatorisk personlighetstest av katten før start på utdanningen.

Besøksvenn med katt
Startkurs
besøksvenn med katt

Grunnleggende teorikurs. Obligatprisk før videreutdanning til skole/terapi

Introduksjonskurs
Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Første obligatoriske kurs i utdanningen som terapi/skolehun

Praktisk prøve
Praktisk prøve

Avsluttende eksamen er en simulert intervensjon med en fiktiv bruker.

bottom of page