top of page

Sertifisering for Terapikatt og Skolekatt

Sertifiseringen består av de 4 elementene under, i rekkefølgen 1-4:

1

PADA Egnethetsvurdering

Personlighetstest av katten hvor vi bedømmer om katten din egner seg til å jobbe innen DAI og om dere kan begynne utdanningen.

PADA Egnethetsvurdering

2

Startkurs

Besøkskattkurs er obligatorisk som grunnkurs før videreutdanning.

Besøksvenn med katt

3

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner på NMBU. Gir 10 studiepoeng

Introduksjonskurs

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve

Skolekatt

For deg som er pedagog og vil bruke katten din i jobb med elever eller barn i barnehagen.

Terapikatt

For deg som vil bruke katten din i din jobb innen psykisk eller fysisk helse.

Høyt faglig innhold. Kursene er basert på  forskning innen etologi, antrozoologi og folkehelse og gir faglig tyngde som uteksaminert.

 

Dyrebar Omsorg, høyt faglig innhold!

Dyreassistert pedagogikk

Hvordan bruke katt som supplement innen pedagogikk

Katt i skolen

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Skolekatt
katt i jobb

Dyreassistert terapi

Hvordan bruke katt som supplement innen terapi

Katt innen barnevern

 

Dyrebare Team jobber med sosiale ferdigheter gjennom tilrettelagt kontakt med dyr og trygge, positive voksne. Vi jobber blant annet med å endre gruppedynamikk, forbedre relasjoner og styrking av enkelt individer. Behandlingen kan foregå både under institusjonsopphold og som hjemmebaserte tiltak. Ved tiltak i nærmiljøet, legges det vekt på at familien involveres i behandlingen. 

Terapikatt barnevern

Katt innen psykisk helse

 

Dyrebare team kan hjelpe til i utredning og kartlegging av både barn og unge. De kan tilby trygghet og sosial støtte i vanskelige samtaler. Våre Dyrebare team kan hjelpe til med å knytte bånd til andre mennesker og til mer fysisk aktivitet. Teamene kan bistå andre fagfolk eller de kan jobbe på egen hånd.

Terapikatt

PADA egnethetsvurdering

 

Før du begynner på utdanningen må du ta en PADA egnethetsvurdering av katten din.

Dette er for å avgjøre om katten din har de rette egenskapene som skal til for å kunne jobbe som skolekatt eller terapikatt. Å jobbe tett på mennesker i uforutsigbare miljø kan være belastende for katten og ikke alle katter trives med å være sosiale. Testen ser også på hvordan katten reagerer/ikke reagerer i stressende situasjoner.

PADA testen er et viktig verktøy for å bedre kunne ivareta velferden til katten - og i kurset vil du lære hvordan du kan tilrettelegge for at katten din skal trives og kunne minimere belastning.

PADA katt

Kapittelet

kattens kommunikasjon

Se et lite utdrag fra grunnkurset og få en smakebit på Bjarne O. Braastad som foredragsholder.

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert team kan du bruke PADA stempelet for å vise at katten er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

PADA Egnethetsvurdering
PADA egnethetsvurdering

Obligatorisk personlighetstest av katten før start på utdanningen.

Besøksvenn med katt
Startkurs
besøksvenn med katt

Grunnleggende teorikurs. Obligatprisk før videreutdanning til skole/terapi

Introduksjonskurs
Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Første obligatoriske kurs i utdanningen som terapi/skolehun

Praktisk prøve
Praktisk prøve

Avsluttende eksamen er en simulert intervensjon med en fiktiv bruker.

bottom of page