top of page

Viktig med flere terapikatter


Hvorfor er det viktig med flere terapikatter i dyreassisteret intevensjoner?

Vi kjenner alle til betegnelsene "kattemenneske" og "hundemenneske".


Terapikatt for kattemennesker


Jesper Dammeyer, førsteamanuensis i psykologi ved Københavns Universitet mener det er hold i fordommene og at det er en sammenheng mellom ulike typer personlighet og om man foretrekker hunder eller katter.


To amerikanske studier viste at en typisk katteperson er mer sjenert, original, kreativ, sentimental og selvstendig. Og en typisk hundeperson er roligere, mer pragmatisk, pliktoppfyllende, sosialt anlagt, gruppeorientert og ekspressiv.


Vi foretrekker kjæledyr som ligner oss selv - en person som foretrekker å være selvstendig er mer tilbøyelig til å velge katt som kjæledyr. Det har sammenheng med mekanismene som får oss til å velge en partner med samme høyde, vekt, utdanning, IQ, politiske holdninger og fritidsinteresser.


Men fordommene i seg selv skaper også noe å identifisere seg med. Fordommene har for noen skapt en sterk identifisering med å enten være katteperson eller hundeperson.Terapikatt for ungdom


Men selvsagt er bildet mye mer sammensatt og her er det snakk om personligheter som foretrekker enten hund eller katt. Mange liker både katt og hund, men det disse studiene viser er at det finnes personer hvor preferansen er sterk mot enten katt eller hund. For de som kunne hatt stort utbytte av katteassisterte intervensjoner er det dessverre få tilbud tilgjengelige, derfor er det viktig med flere sertifiserte terapikatter. Alle dyr har ikke samme innvirkning på alle personer. Noen vil føle en sterk følelse av ro med en katt, men kanskje motsatt med en hund fordi det er sider ved hunden de ikke liker eller er komfortable med. Forskjellige arter vil oppleves forskjellig fra person til person og det er viktig å ha et allsidig tilbud som dekker alle behov.For hundeeiere er det vanlig å gjøre forskjellige aktiviteter sammen med hunden og ikke minst er det vanlig å ta hunden med seg steder. Katten lar folk helst være hjemme med mindre man tar med seg katten på hytta, men det er få som tar med katten på besøk til andre eller møter opp på kattekurs sammen med andre katteeiere. Det er vanlig å tenke at katter er så selvstendige og egenrådige at de ikke vil egne seg til noe annet enn å være et kjæledyr som for det meste styrer seg selv. Katter som trives med sosiale interaksjoner og er trygge i nye miljøer vil bli beriket av å jobbe innen dyreassisterte intervensjoner. Det vil gi katten spennende stimuli samtidig som den er et samfunnsnyttig bidrag hvor den kan være et viktig lyspunkt, en støtte eller en kilde til redusert stress og angst.


Med hunder er vi nøye med å miljøtrene de som valper for at de skal bli vant til forskjellige miljøer, folk, ting, underlag, lyder osv. Men med katt er det få som miljøtrener eller trener katten på å være komfortabel med å reise i bur, kjøre bil osv.Miljøtrening katt


Vi ønsker flere katter i dyreassiterte intervensjoner og at sertifiserte team med katt blir en del av felleskapet og det faglige miljøet på lik linje med hund. Samtalene, utfordringene og erfaringene rundt det å jobbe innen DAI er mye de samme for dyrebare tjenestekatter og dyrebare tjenestehunder.
Les mer om

våre utdanninger for deg med katt

👇🏼

Comments


bottom of page